Velco brandbeveiliging blusmiddelen 001

BHV Blended learning

Er is een scala aan nieuwe BHV-modules ontwikkeld. Door een combinatie van online / offline leren en het synchroon / asynchroon leren wordt ‘Blended Learning’ bereikt. Bij Blended Learning wordt niet alleen gebruik gemaakt van de traditionele lesvorm, maar worden verschillende les- en werkvormen met elkaar gecombineerd (modules). Deze modules bestaan uit oefeningen in het BHV-oefencentrum van Velco, uit oefeningen en opdrachten voor op het werk of oefeningen en opdrachten voor thuis.

De cursist kiest de leervorm die hem of haar het meest aanspreekt: deelname aan één van de Velco-Webinars, het invullen van een checklist of het uitvoeren van een praktijkopdracht. Specifieke leerdoelen en bedrijfsrisico’s komen op deze manier veel beter tot zijn recht. Uw leerdoelen en bedrijfsrisico’s staan altijd centraal.