BHV Trainingen saai?

Wat ruik ik nou? Is dat een brandlucht? Ik vertel de stagiaires dat er iets niet klopt en schuif mijn stoel iets naar achteren om rond te kijken. De brandlucht wordt erger, ik krijg het ontzettend warm en begin te zweten. Verbeeld ik mij dit? Dan gaat het brandalarm af, ik zie rook onder de deur komen en raak in paniek. Ik heb geen idee wat ik moet doen. Dan bedenk ik me…de stagiaires zij zijn mijn laatste hoop!

Velco vindt dat de BHV-cursisten voorbereid moeten worden op de praktijk! Dit betekent dat de cursisten zich moeten herkennen in de aangeboden les- en leerstof. Wij trainen op hulpverleningsgedrag en doen dat op een praktische manier, de cursist leert door zelf te doen en te ervaren. In de praktijk is het niet alleen een pleister plakken, maar speelt de hele hulpverlening een belangrijke rol! BHV is een teamactiviteit waarbij, voor een goede en adequate hulpverlening, een goede samenwerking en onderlinge communicatie binnen het BHV-team noodzakelijk is.

Sinds 2019 is ons BHV-oefencentrum uitgebreid met een BHV-escaperoom!

Na een periode van het uitdenken van een verhaallijn, oefeningen, aankleding en dynamiek zijn wij in 2018 begonnen met de bouw van de BHV-escaperoom. In februari 2019 hebben we de BHV-escaperoom opgenomen in onze lesprogramma’s!

In de BHV-escaperoom neemt professor Brandijs de cursisten mee voor een rondleiding bij het bedrijf Teldeco. Teldeco doet onderzoek naar het gebruik van algen ter vervanging van fossiele brandstoffen! Helaas gaat de rondleiding niet zoals gepland en ontstaat er een noodsituatie! Tijdens de rondleiding worden de cursisten, die verdeeld zijn in 2 teams, verrast met meerder (inter)actieve BHV-oefeningen.

Door diverse spelelementen, de competitie en met name de samenwerking in de BHV-escaperoom wordt onder tijdsdruk en stress de theorie getoetst en het uitvoeren van de juiste vaardigheden en kennis die de BHV’ers hebben opgedaan tijdens de trainingen.


BHV cursussen die Velco aanbiedt