Corona update BHV trainingen

Velco heeft al haar BHV trainingen in ieder geval tot en met 28 april geannuleerd. Het Corona COVID-19-virus heeft zodanige impact dat wij, ondanks alle maatregelen die we hebben genomen, het verstandiger vonden de trainingen te annuleren. Wat er na 28 april gebeurt, weet niemand. De toekomst verandert iedere dag.

Velco laat jouw BHVers niet in de steek!

Ongevallen en calamiteiten blijven voorkomen. Ook wanneer werknemers thuis werken of je bedrijf allemaal nieuwe maatregelen tegen het Corona-virus heeft afgekondigd. En die BHVers, die nu niet kunnen trainen. Zijn zij volgende week nog paraat?

We hebben ons al eerder afgevraagd hoe we BHVers beter kunnen maken. Eén praktijktraining per jaar, in hoeverre is dat voldoende? Velco heeft een online BHV-platform ontwikkeld om de BHVer het hele jaar door actief te houden en te ondersteunen. Dit BHV platform heet Velco-IML, waarbij IML staat voor Interactief Micro Leren. Het is een Webapp voor BHVers met 24/7 kleine BHV oefeningen. Uw BHVer kan oefeningen doen van maximaal 15 minuten op verloren momenten. Ook nu ze thuis werken. Die kleine BHV oefeningen zorgen ervoor dat de kennis en vaardigheden paraat blijven en het niveau niet afzakt.

Kosteloze openstelling Velco-IML?

Wij stellen het Velco-IML nu tijdelijk geheel kosteloos open voor alle actieve BHVers die bij Velco een training hebben gevolgd of gaan volgen. Voor al je vragen over  Velco - IML en de  voorwaarden voor gebruik, kunt u terecht bij: verkoop@velco.nl of bellen met 0541 - 753 071

 In deze heftige tijden laten we jouw BHVers niet in de steek.