Velco brandbeveiliging opleidingscentrum 003

 • Home
 • BHV
 • Hoeveel BHVers heb ik nodig?

Hoeveel BHVers heb ik nodig en wat moet mijn BHVer kunnen?

De Arbowet omschrijft niet over hoeveel BHVers een werkgever moet beschikken. Dat bepaalt de werkgever zelf. Op de omvang van de BHV zijn een aantal factoren van invloed:

 • De werkgever maakt een inschatting van de restrisico’s uit de RI&E en bepaalt hoe hij die aanpakt.
 • Bij de risico’s moet de werkgever ook rekening houden met externe risico’s. Wat doet het naastgelegen bedrijf en welk gevolg heeft een calamiteit aldaar voor mijn bedrijf.
 • En hoe zit het met de externe hulpdiensten. Wat is de opkomsttijd van de brandweer en ambulance. Dus hoe lang moet ik zelf de calamiteit beheersen.
 • Ook speelt zelfredzaamheid een rol bij het bepalen van het aantal BHVers. Niet alleen zelfredzaamheid van de werknemers, maar ook van de bezoekers. Voor een basisschool met 300 leerlingen is dat anders dan voor een kantoor met 300 werknemers.
 • Hoe groot of complex is het gebouw? Zitten er meerdere verschillende organisaties in en hoe hebben zij de BHV geregeld?
 • Ook dien je rekening te houden met de aanwezigheid. Zijn er ploegendiensten? Werken je werknemers binnen het bedrijf of juist daarbuiten? Hou rekening met vakanties van de BHVers. Verspreid de BHVers over verschillende afdelingen. Voor het aantal BHV ers moet je uitgaan van het aantal BHV ers dat er op ieder moment beschikbaar is.
 • Natuurlijk is het mogelijk om samen met andere bedrijven, zoals mede-huurders de BHV organisatie op te zetten. Dat scheelt in het aantal BHVers. Maar kost wel wat onderlinge afstemming.

Wat moet de BHVer kunnen?

Ook met betrekking tot de vaardigheden die een BHV er moet beheersen zijn er factoren die dat bepalen. Iedere BHVer dient in principe te beschikken over de basisvaardigheden die genoemd staan in de Arbowet (EHBO, brandbestrijding, alarmeren en evacueren). Daarop kunnen aanvullende vaardigheden nodig zijn die te maken hebben met de aard van het bedrijf. Die komen voort uit:

 • Specifieke restrisico’s uit de RI&E
 • Zelfredzaamheid van de mensen
 • Complexiteit van het gebouw,
 • Complexiteit van de organisatie
 • Complexiteit van de technische installaties

BHV cursussen die Velco aanbiedt