Lithium-ion branden

Voor het blussen van branden van lithium-ion accu’s zijn specialistische blustoestellen beschikbaar die speciaal ontwikkeld zijn voor branden van dit type accu’s. Normale blusmiddelen zoals poederblussers, schuimblussers en CO2-blussers werken namelijk niet bij het branden van lithium accu’s.

Dit soort branden komt steeds vaker voor. Lithium batterijen zitten namelijk in steeds meer elektronische apparaten die je dagelijks gebruikt. Denk maar aan mobiele telefoons, elektrische auto’s, of accupacks van gereedschappen

Wat is een lithium-ion brand?

Een lithium-ion brand is een brand van een li ion accu of batterij. Dit type brand is erg gevaarlijk, omdat de kans op oververhitting vooral tijdens het laden van de accu erg groot is. Bij lithium-ion accubranden worden hele hoge temperaturen bereikt, tot wel 1000 oC.

Een ander gevaar is thermal runaway: De ene cel die tot ontbranding komt, creëert zoveel warmte dat ook de naastliggende cellen beschadigd raken en het risico lopen ook te ontbranden. Dan heb je een kettingreactie die heel moeilijk te stoppen is.

Nog een gevaar bij lithium-ion branden is het risico van giftige dampen. Bij een lithium-ion batterij wordt de kathode gescheiden van de anode door electrolyt. In de regel wordt fluorine als electrolyt gebruikt. Wanneer bij een beschadiging de fluorine in contact komt met een waterachtige stof kan waterstof-fluoride ontstaan, een uiterst giftig gas.

Kortom, het blussen van lithium branden kan niet met de bestaande blusmiddelen zoals poeder, schuim of CO2. Daarom is hier is een speciale lithium brandblusser voor ontwikkeld.

Hoe blust een lithium-ion brandblusser?

De draagbare accu brandblussers die wij bij Velco verkopen, zijn bedoeld voor beginnende lithium-ion accubranden. Het blussend vermogen is gebaseerd op afkoeling en afdekking. Het koelend effect van dit type brandblusser is zeer groot. Dat is ook nodig omdat de batterijen een hoge temperatuur kunnen bereiken. Daarnaast zorgt het blusmiddel voor het inkapselen van de brandstoffen, zodat dat de brand zich niet kan uitbreiden.

Brandblusser met grote worplengte

De worplengte van de lithium-ionbrandblusser is groot. Dat is belangrijk om voldoende afstand tot de brandhaard te kunnen houden. Niet alleen de temperatuur, maar met name de giftige gassen vormen een gevaar voor de aanwezigen.

Beginnende accubrand

Voor alle kleine blusmiddelen geldt dat ze bedoeld zijn voor een beginnende brand. Voor een lithium-ion brandblusser geldt dit nog veel meer. Heeft een accubrand zich ontwikkeld dan is het risico voor degene met de brandblusser te groot.

Lithium-ion brand geblust?

Houd er dan rekening mee dat het vuur uit kan zijn, maar de warmte nog in de accu kan zitten. Er is maar één cel nodig die beschadigd is of oververhit om de kettingreactie weer op gang te brengen. Wees dus voorzichtig en laat professionals vaststellen of het gevaar daadwerkelijk is geweken.

Lithium brandblussers kopen

Bij Velco zijn we gespecialiseerd in brandblusmiddelen, waaronder lithium blussers. Deze zijn leverbaar in 6, 9 en 50 liter. Waar je dergelijke blustoestellen moet inzetten en hoe groot die moeten zijn, kunnen we je bij Velco precies vertellen.

Raymond

Heeft u advies nodig?

Wij denken graag met je mee.