Droge Blusleiding

Een droge blusleiding is in feite een loze leiding, die niet is aangesloten op het waternet. De leiding wordt door de brandweer gebruikt bij een brand om in een gebouw over water te beschikken. De leiding wordt gevoed met een pomp bij het toevoerpunt en op diverse aansluitpunten in het gebouw kan de brandweer beschikken over water. Dat is sneller en veiliger dan het uitrollen van brandweerslangen.

Waar vindt je droge blusleidingen?

In hoogbouw

  • Alle gebouwen hoger dan 20 meter moeten over een droge blusleiding beschikken.

In diepe gebouwen

  • Als een gebouw bijvoorbeeld diep is of zodanig gebouwd dat een brandweerwagen niet dichtbij kan komen is er vaak een droge blusleiding. Bijvoorbeeld parkeergarages.

Hoe herken ik een droge blusleiding?

bEen droge blusleiding wordt aangeduid met een pictogram van 30 x 40 cm. Een leiding heeft meestal 1 maar soms 2 toevoerpunten en meerdere aansluitpunten. De toevoerpunten zijn natuurlijk goed bereikbaar voor brandweervoertuigen. Zij bevinden zich vaak maar niet noodzakelijkerwijs in een gevelkast.

Regelgeving

Wanneer moet er een droge blusleiding worden aangelegd?

Bij gebouwen hoger dan 20 meter is een droge blusleiding verplicht (BB artikel 2.191). Daarnaast wordt de droge blusleiding geëist worden bij diepe gebouwen of gebouwen die voor brandweervoertuigen niet of moeilijk bereikbaar zijn. Het een en ander is vastgelegd in het Bouwbesluit. Bij gebouwen hoger dan 70 meter zijn er aanvullende eisen omdat de druk die vanuit de brandweervoertuigen opgebouwd wordt vaak onvoldoende is op deze hoogte. Aanvullende eisen worden gesteld in de vorm van een zelfstandige pompinstallatie die permanent aanwezig is, getest wordt, en in geval van brand wordt ingezet.

velco nieuws droge blusleiding 001 2017

Inrichting van een droge blusleiding

De eisen voor de uitvoering en het onderhoud zijn vastgelegd in de NEN 1594. Hier wordt nader ingegaan op functiebehoud, elektrische aarding, eisen aan de uitvoering, aanduiding en plaatsing van de voedingsaansluitingen en brandslangaansluitingen.

Hoge druk en een lagedruk leiding

Er zijn 2 soorten droge blusleidingen:

De lagedruk blusleidingen

Die zijn al vele jaren in gebruik en zijn geschikt voor de 2”-2,5” plat oprolbare slang. Deze zijn geschikt tot een maximale werkdruk van 10 bar. De leidingen hebben een diameter van 2,5”

De hogedruk blusleidingen

Deze wordt gebruikt tot een maximale werkdruk van 40 bar en is geschikt voor de 1” vormvaste brandslang. Het voordeel van deze hogedruk leidingen is dat er een snellere aanval mogelijk is en dat er minder water (overlast) wordt gebruikt.

Lage druk versus hoge druk

De afweging lage druk of hoge druk wordt meestal niet gemaakt bij een bestaande bouw. De lagedruk leiding is dan aanwezig en ombouw naar een hogedrukleiding is kostentechnisch niet rendabel. Bij nieuwbouw is dat anders. Voordelen van een hogedruk leiding is dat er minder water wordt gebruikt bij blussing. De brandweer is sneller ter plaatse, kortweg omdat hij minder materiaal mee hoeft te nemen. In industriële omgevingen kan het nodig zijn dat er in verband met de vuurbelasting juist veel water nodig is voor de bestrijding. In dat geval voldoet de hogedrukleiding niet. De hogedrukleiding heeft een kleinere diameter en is gemakkelijker weg te werken in het ontwerp. Voer in ieder geval overleg met de plaatselijke brandweer. De regels over de hogedrukleiding vindt u in de Praktijkrichtlijn hogedruk Blusleiding

velco nieuws droge blusleiding 004 2017

Eigenaar of gebruiker

Als eigenaar of gebruiker van een pand bent u gebaat bij een goede blusleiding. Om die leiding goed te houden heeft uw blusleiding onderhoud nodig. Bijvoorbeeld vanwege het uitdrogen van afdichtingen. Ook zijn externe factoren als vandalisme van invloed op de status van uw blusleiding. Wat kunt u zelf doen. Hou de blusleidingen schoon en droog. Maak gebruik van afsluitbare deksels of kasten. Hou de brandkranen en toevoerpunten vrij.

Velco Dienstverlening

Inspectie

Velco voert de jaarlijkse inspectie uit aan uw blusleiding. Hogedruk of lagedruk. De testen worden uitgevoerd door hiertoe opgeleide en gediplomeerde monteurs. Bij de jaarlijkse inspectie wordt de leiding op minimaal 24 punten getest. Een en ander wordt vastgelegd in het logboek en er wordt een attest opgemaakt, die u aan derden kunt verstrekken.

Functionele beproeving

De functionele test voert Velco eens per 5 jaar voor u uit met een speciaal daartoe ingerichte servicewagen. De Velco servicewagens zijn zelfvoorzienend qua water en stroom. Voor de werkelijke beproeving met water voeren we eerst een test uit met lucht. Hiermee voorkomen we dat er onnodig waterschade ontstaat. De testen worden uitgevoerd door hiertoe opgeleide en gediplomeerde monteurs. Van de inspecties en keuringen wordt een attest gemaakt, die u aan derden kunt verstrekken.

Advies

Voor het ontwerp van een droge blusleiding kan Velco u assisteren. De keuze voor een hogedruk of lage druk. De technisch aspecten en de wettelijke regelgeving of gewoon voor een 2nd opinion. Neem daarvoor contact met ons op.