Velco aed voor iedereen blusmiddelen 50 jaar

Velco geeft gratis AED’s weg

Vanwege ons 50-jarig jubileum heeft Velco het project “AED voor iedereen” opgestart. Dit project moet het mogelijk maken voor iedereen om een AED te bezitten of te kunnen reanimeren. De actie houdt in dat Velco minimaal 10 AED’s weg gaat geven. Niet de eerste de beste AED. De Zoll AED+ is een intuïtief en gebruiksvriendelijke defibrillator. De Zoll AED+ biedt tijdens de reanimatie volledige ondersteuning. Kortom een defibrillator waar Velco volledig achter staat.

Wie komt in aanmerking voor een AED?

Eigenlijk iedereen. U kunt zich inschrijven voor een AED als u een groep bent. Dat kan zijn een vereniging, club of gezelschap.

Hoe worden de AED’s verdeeld?

Iedere inzending wordt beoordeeld op maatschappelijk nut en financiële kracht. Draagt uw vereniging bij aan het welzijn van veel mensen? Heeft uw vereniging financieel moeite met de aanschaf van een AED? Dan maakt u goede kans op een AED.

Wat moet u doen?

Schrijft u zich in via het onderstaand formulier en besteed vooral aandacht aan de motivatie waarom Uw vereniging in aanmerking moet komen.

Velco actie: AED voor iedereen

Wanneer sluit de inschrijving?

De inschrijving is geopend tot 31 december 2018.


Deze actie is mede mogelijk gemaakt door bijdragen van onze relaties, klanten en leveranciers. Wij zijn hen veel dank verschuldigd.