Velco brandveiligheid jubileum 50 banner def 2018

Velco geeft gratis reanimatietrainingen weg

Vanwege ons 50-jarig jubileum heeft Velco het project “AED voor iedereen” opgestart. Dit project moet het mogelijk maken voor iedereen om een AED te bezitten of te kunnen reanimeren. De actie houdt in dat Velco iedereen week een reanimatietraining organiseert voor belangstellenden. De reanimatietraining wordt gegeven in het vernieuwde Velco oefencentrum in Oldenzaal. De training is zoals zoveel trainingen bij Velco een echte praktijktraining.

Wie komt in aanmerking voor een AED?

Eigenlijk iedereen, er zijn geen eisen aan vooropleiding of ervaring.

Wat moet u doen?

Klik hier om een cursus datum te kiezen


Deze actie is mede mogelijk gemaakt door de inzet van onze fantastische instructeurs. Wij zijn hen veel dank verschuldigd.