Velco brandbeveiliging blusmiddelen 005a

Bedrijfsnoodplannen

Al meer dan 15 jaren maakt Velco veiligheids- & ontruimingsplattegronden. Onze plattegronden onderscheiden zich door eenvoud en overzichtelijkheid. Het opstellen van een bedrijfsnoodplan is een interactief proces, waarbij input van de opdrachtgever nodig is over bestaande en aan te passen procedures, voorzieningen en verantwoordelijkheden. Een bedrijfsnoodplan beschrijft de organisatie van de bedrijfshulpverlening en beantwoordt vragen als:

✔ Welke calamiteiten zijn er te verwachten?
✔ Wat is de functie en werking van de aanwezige noodvoorzieningen?
✔ Hoe functioneert het alarmeringsschema?
✔ Wat wordt er van de verschillende functionarissen verwacht?
✔ Wat zijn de verantwoordelijkheden van uw functionarissen?

De veiligheid van uw medewerkers staat bij u hoog in het vaandel. U wordt overspoeld met adviezen en berichten over het opstellen van richtlijnen over hoe te handelen bij een ongeval zoals een brand of verwondingen bijvoorbeeld bij uw aanvraag voor een gebruiksvergunning. U heeft behoefte aan een duidelijk en praktisch bruikbaar plan. 

Maak kennis met de adviseurs van VELCO. Zij kunnen u helpen bij het opzetten van een bedrijfshulpverleningsorganisatie, het opstellen van een ontruimingsplan, een bedrijfsnoodplan, een crisismanagementplan of bijvoorbeeld veiligheidsplattegronden, vluchtwegplattegronden, aanvalsplannen, bereikbaarheidskaarten etc.

De adviseurs van VELCO hebben ruime ervaring, zijn hoog opgeleid en specialisten in bedrijfshulpverlening en crisismanagement. Er is ook bij u in de buurt altijd een VELCO-adviseur aan het werk. 

VELCO heeft uitgebreide ervaring met het opstellen van ongevalprocedures voor alle soorten organisaties. Zij hebben hun waarde in de praktijk reeds bewezen. Op aanvraag is een uitgebreide referentielijst beschikbaar.


Wet en Regelgeving

Met de veiligheidsplattegronden en ontruimingsplattegronden van Velco voldoet u aan de regelgeving zoals:

A) Bouwbesluit
B) Wet Milieubeheer
C) Woningwet
D) Arbowetgeving

Hiermee voldoet u aan de laatste NEN- normeringen
✔ NEN 8112
✔ NEN 1414
✔ NEN EN ISO 7010


Diverse plattegronden

Veiligheidsplattegronden

Deze plattegronden zijn bedoeld voor de BHV-organisatie en de externe hulpdiensten. Ze geven een overzicht van de veiligheidsvoorzieningen binnen het gebouw. Dat zijn niet alleen de blusmiddelen of EHBO-koffers maar ook de hoofdafsluiters voor gas water en elektra.

Ontruimingsplattegronden

Ontruimingsplattegronden ook wel vluchtwegplattegronden of evacuatieplattegronden genoemd, zijn bedoeld voor alle aanwezigen in het gebouw. Ze geven de vluchtwegen aan waarlangs je op de snelste wijze in veiligheid kan komen, maar ook de voorzieningen zoals brandblussers, handbrandmelders of EHBO koffers. Een kenmerk van een goede ontruimingsplattegrond is dat deze door alle aanwezigen eenduidig wordt begrepen.

Aanvalsplattegronden

Met de aanvalsplattegronden heeft de brandweer een overzicht van de risico’s en gevaren van het gebouw en de voorzieningen die zijn getroffen om de gevaren te voorkomen of te bestrijden. Hierin vind je onder andere de aanrijroutes terug, de lokatie van de opgeslagen gevaarlijke stoffen en de compartimentering.

Oriëntatie ontruimingsplattegronden

Iedere ontruimingsplattegrond is georiënteerd in de daadwerkelijke kijkrichting. Dat is belangrijk omdat niet iedereen een plattegrond op de kop kan lezen. Bij calamiteiten is twijfel over de juiste vluchtrichting uit den boze.


Voordelen

Eenvoud

Zowel de ontruimingsplattegronden als de veiligheidsplattegronden worden vaak gemaakt op basis van bouwtekeningen. Velco verwijdert rigoureus alle niet essentiële informatie/lijnen van de bouwtekening en brengt de plattegrond terug tot de essentie. Met deze vereenvoudigde plattegronden is het goed mogelijk het overzicht te houden zonder informatie te missen.

Normering

De ontruimings-, veiligheids-, en aanvalsplattegronden voldoen aan de NEN 1414. Ook worden de plattegronden uitgevoerd conform NEN EN 7010.

Taal

De tekeningen kunnen worden gemaakt in diverse talen (NL-D-EN-F-ES-PL-日本語)

Huisstijl

Uiteraard kunnen wij de plattegronden voor u vervaardigen in uw eigen huisstijl.

Bedrijfsnoodplan - online

Met de introductie van het bedrijfsnoodplan-online heeft Velco een oplossing geboden voor de oude en stoffige bedrijfsnoodplannen. Door online het bedrijfsnoodplan vast te leggen is het mogelijk 1 brondocument te hebben dat altijd actueel is. Dit bedrijfsnoodplan wordt zowel door Velco als door u onderhouden en actueel gehouden. Geinteresseerd? Neem contact op met een van onze adviseurs via info@velco.nl

Heeft u nog geen Noodplan? Vraag dan vrijblijvend een adviesgesprek aan. Onze adviseur komt graag bij u langs om u van een goed advies te kunnen dienen. Maak nu vrijblijvend een afspraak.