Regelgeving noodverlichting

Noodverlichting is er om paniek te voorkomen en mensen eenvoudig naar de nood(uitgang) van een gebouw te begeleiden wanneer de stroom uitvalt. Om er zeker van te zijn dat je noodverlichting naar behoren functioneert in geval van nood, worden er wettelijke eisen aan noodverlichting gesteld.

Noodverlichting moet voldoen aan een aantal voorwaarden. Deze prestatie-eisen zijn terug te vinden in richtlijnen zoals de NEN 1010, de NEN-EN 1838, de NEN 3011 en de NEN-EN-ISO 7010. Die prestatie-eisen gaan over de minimale verlichtingssterkte, de brand duur en de reactietijd van de noodverlichting.

Aanwezigheid van noodverlichting wordt vanuit verschillende kanten verwacht, al dan niet met een verplichtend karakter. Wetgeving uit het Bouwbesluit van 2012 en het Arbobesluit spelen een centrale rol. Bij de normen vanuit het Bouwbesluit moet je denken aan gebouwgebonden en vluchtgebonden eisen en in het Arbobesluit staan voorschriften met betrekking tot veilig werken en voorkomen van paniek.

Wanneer is noodverlichting verplicht?

Wanneer je wilt weten wat jouw verplichtingen zijn ten aanzien van noodverlichting, dan kan je dat terugvinden in het Bouwbesluit, het Arbobesluit, de relevante NEN-normen en ISO-normen.

In het Bouwbesluit en Arbobesluit vind je de wettelijke verplichtingen terug en de NEN geeft de stand van de techniek aan. Soms wordt er naar een NEN-norm verwezen vanuit de wet en dan is vanuit technisch oogpunt. Daar mag je dan van afwijken, maar je moet achteraf wel kunnen uitleggen waarom jouw oplossing minimaal even goed is als norm.

Het Bouwbesluit voor nieuwbouw en bestaande bouw beschrijft onder andere in artikel 6.1,6.2 en 6,3 de eisen ten aanzien van verlichting en noodverlichting. Het uitgangspunt hierbij is dat een gebouw een zodanige verlichtingsinstallatie moet hebben dat het bouwwerk veilig kan worden gebruikt en verlaten.

Regelgeving noodverlichting

Neem contact op met onze experts

Is er toch iets niet helemaal duidelijk of twijfel je wat er van toepassing is op jouw situatie. Neem dan gerust contact met ons op. Onze adviseurs staan klaar om vrijblijvend je vragen te beantwoorden. Daarnaast kunnen we je ook volledig ontzorgen op het gebied van onderhoud van je noodverlichting, zodat jij altijd zeker weet dat jouw noodverlichting aan de wettelijke eisen voldoet, en hier zelf niet meer naar om hoeft te kijken.

Benny

Wij staan voor je klaar

Onze experts helpen je graag verder.