• Home
  • Nieuws
  • Nieuwe REOB-regeling voor gecertificeerde onderhoudsbedrijven

Nieuwe REOB-regeling voor gecertificeerde onderhoudsbedrijven

De nieuwe REOB 3.0 regeling voor gecertificeerde onderhoudsbedrijven is per 1 februari in werking. Dat betekent dat alle REOB gecertificeerde onderhoudsbedrijven één jaar de tijd hebben om te voldoen aan de nieuwe eisen uit de regeling.

 

In verband met die nieuwe regeling heeft het Kiwa NCP op 20 april jl. een voorlichtingsdag georganiseerd voor de gecertificeerde bedrijven. Op deze dag kwamen een aantal pijnpunten aan de orde. Dat betrof het oneigenlijk gebruiken van REOB door niet gecertificeerde bedrijven. Bijvoorbeeld bedrijven die alleen een REOB gediplomeerd monteur in dienst hebben, maar als bedrijf niet voldoen aan de certificatie eisen. Het Kiwa NCP treedt op tegen dergelijke praktijken. Ook het inzetten van aerosol “spuitbussen” als alternatief voor kleine blusmiddelen is zo’n thema. Standpunt van het Kiwa NCP is dat ook de aerosol spuitbussen, die voldoen aan de PR EN 16856 nuttig kunnen zijn, maar nog steeds geen alternatief zijn voor de kleine blusmiddelen zoals gesteld in het Bouwbesluit.

Op 19 mei heeft Velco haar audit wederom succesvol doorlopen. Zelfs aan de eisen uit de 3.0 regeling bleek Velco goed te te voldoen. Vijf nieuwe REOB-certificaten voor kleine blusmiddelen, brandslanghaspels, verrijdbare blustoestellen, revisiewerkplaats en de droge blusleidingen konden aan de wand worden opgehangen.