Een AED kan levens redden

Het kan iedereen overkomen, dus ook u! Een collega, een familielid of een onbekende kan plotseling neervallen met een hartstilstand. Elke minuut is dan cruciaal! Elke week worden in Nederland 300 mensen buiten het ziekenhuis getroffen door een hartstilstand. Bij het ontbreken van snelle en adequate hulp overleeft slechts 2-5% van de slachtoffers dit.

Waarom een AED?

aed pictogrammen 2411 875x1000

Met een AED binnen handbereik hoeven omstanders niet te wachten tot de ambulance ter plaatse is. Wanneer een slachtoffer een hartstilstand krijgt, zijn de eerste 6 minuten cruciaal, snel kunnen handelen is dus van levensbelang. Zeker met de toegenomen verkeersdrukte komt het steeds vaker voor dat een ambulance op zijn vroegst na 10 tot 15 minuten ter plaatse is. Voor het slachtoffer is het dan vaak te laat. De overlevingskansen voor een slachtoffer bij alleen het toepassen van reanimatie zijn relatief kleiner. Met een eigen AED in uw bedrijf, bij de (sport)vereniging of thuis kunt u deze direct inzetten en vergroot u de overlevingskansen van het slachtoffer van 2 – 5% naar maar liefst 90%. Een reanimatie met AED is dus van levensbelang.

Wat is een AED?

Zoll AED

Een Automatische Externe Defibrillator (AED) is een draagbaar apparaat dat het hartritme weer kan herstellen bij een hartstilstand. Dit gebeurt door het geven van een elektrische schok. Bij een hartstilstand staat het hart vaak niet helemaal stil, maar is er sprake van kamerfibrilleren. Door een snelle en chaotische prikkeling van de hartkamers, trekken deze niet meer samen. Een AED kan het hart resetten bij kamerfibrilleren. De hartspiercellen worden weergelijkgeschakeld, waardoor het hart weer normaal gaat pompen. Dit wordt defibrilleren genoemd. Door het gebruik van de AED kan het hartritme zich weer herstellen. Zonder AED zou dit niet kunnen.

Waarom is een training met een AED noodzakelijk?

De gebruiker van een AED zal in staat moeten zijn om de tekenen van een vermoedelijke hartstilstand te kunnen herkennen. Ook is het van belang te weten wanneer en hoe professionele hulp in te schakelen en hoe reanimatie toe te passen. Daarnaast is het belangrijk dat de gebruiker vertrouwd raakt met het apparaat dat hij/zij mogelijk zal moeten gaan gebruiken. Ook is het noodzakelijk de nodige theoretische kennis te bezitten over de achtergronden van een circulatiestilstand en het veilig gebruik van een AED. Velco Brandbeveiliging biedt cursussen aan waarbij getraind wordt met het gebruik van een AED. Dit kan via een BHV-basis cursus of een BHV-nascholing. Deze cursussen worden aangeboden op basis van een open inschrijving. Tevens is er een cursus die zich specifiek richt op het gebruik van de AED, reanimatie met AED. Deze cursus is hier op aanvraag te boeken.

Is het gebruik van een AED veilig?

Wanneer u een korte training in het gebruik van de AED gevolgd heeft en de veiligheidsinstructies in acht neemt is het gebruik van een AED volkomen veilig. Omdat de AED in tal van situaties gebruikt wordt zijn er een groot aantal veiligheden in het apparaat ingebouwd. De AED zal alleen de opdracht én de mogelijkheid geven om te defibrilleren wanneer dit na de vooraf uitgevoerde analyse noodzakelijk blijkt te zijn. De AED kan dus niet misbruikt worden om iemand zo maar een stroomstoot toe te dienen. Het apparaat zal u opdracht geven wat u wel of juist niet dient te doen 

Inspectie AED

Het is van groot belang dat u kunt vertrouwen op de juiste werking van uw AED. Als de AED gebruikt wordt is er sprake van een noodsituatie waar elke minuut telt. Uw AED dient dus in topconditie te zijn om levens te kunnen redden. De afgelopen jaren is gebleken dat er zeer veel AED’s niet inzetbaar zijn, omdat de batterij leeg is, of doordat elektroden uitgedroogd zijn. Laat daarom uw AED eens per jaar inspecteren door een specialist van Velco Brandbeveiliging. Een AED heeft onderhoud nodig, ook wanneer het apparaat niet gebruikt wordt. Het onderhoud voor uw AED kunt u hier aanvragen.