BHV moet je geregeld hebben

Het optuigen van de bedrijfshulpverlening kan een hele klus zijn, wat doet de BHV'er. Wat moet ik als werkgever regelen, is het uberhaupt verplicht? Dit zijn allemaal vragen waar Velco het antwoord op weet.

De bedrijfshulpverlening ofwel BHV is een verplichting voor iedere werkgever!

De werkgever moet hulp bieden bij calamiteiten en/of een noodsituaties. Die georganiseerde hulp zijn de BHV’ers. De BHV’ers hebben tot taak persoonlijk letsel en materiële schade zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken. Vroeger gold de vuistregel 1 op de 50 werknemers, maar deze is sinds 1 januari 2007 komen te vervallen. De werkgever bepaalt inmiddels zelf hoe hij de bedrijfshulpverlening regelt. Het benodigd aantal BHV’ers is meer maatwerk afhankelijk van de risico’s en de organisatie. De RI&E staat daarbij centraal. In de RI&E beschrijf je de risico’s die in jouw bedrijf van toepassing zijn en beschrijf je de maatregelen die je hebt genomen om die risico’s’ te beheersen. Sommige van deze risico’s kunnen niet worden weggenomen door maatregelen. Dan noemen we dat restrisico’s. Die vang je dan op met je bedrijfshulpverlening.

Om te bepalen hoeveel BHV’ers je nodig hebt om goede hulpverlening te regelen kijk je naar de aanwezigheid van personen. Zowel het aantal werknemers als ook de gasten, bezoekers, cliënten of het aantal niet zelfredzame personen. Wanneer er in ploegendiensten wordt gewerkt is het van belang om rekening te houden met de roosters en werkdagen van de BHV’ers. Natuurlijk kijk je ook naar de geschiktheid van de personen die je in je BHV-team vraagt. Beschikt de BHV’er in voldoende mate over de BHV-competenties? In de BHV-meter die je in de academy.velco.nl vindt kan je zien welke BHV-competenties je beheerst en voor welke competentie wat meer training nodig is.

Wat doet de BHV’er:

1. Het verlenen van spoedeisende en niet spoedeisende eerste hulp bij ongevallen;
2. Brandbestrijding en het beperken van de gevolgen van brand;
3. Alarmeren en ontruimen van alle personen in de organisatie;
4. Communicatie met externe hulpverleners (politie, brandweer en ambulance).

In hoeverre is Corona van invloed op de BHV

In artikel 3.2a van het Arbeidsomstandighedenbesluit zijn extra vereisten beschreven in verband met de bestrijding van de epidemie van Covid-19. Hierin staan tijdelijke verplichtingen van de werkgever beschreven en welke maatregelen en/of voorzieningen in dat kader dienen te worden getroffen. Daar staat niet specifiek in hoe je de BHV-organisatie inricht, maar je kunt je voorstellen dat BHV’ers ook vaker thuiswerken dan voorheen. Hoe garandeer je een voldoende bezetting van je BHV-team? Ook zijn bepaalde BHV-handelingen niet meer zo gemakkelijk uit te voeren. Er is een nieuw reanimatieprotocol en bij alle BHV-handelingen wil je een onderling veilige afstand garanderen.

Waar kan Velco hulp bieden

Door scholing en oefening. Sinds 3 maart 2021 mogen er weer volledige BHV-trainingen worden gegeven met inachtneming van de Corona-protocollen. Wellicht ging je al 1 keer per jaar op een BHV-cursus, maar dit kan nog veel beter. We kunnen jaarlijks een praktijktraining in ons oefencentrum verzorgen gecombineerd met BHV-oefeningen die je het hele jaar kunt doen. Op een moment dat het uitkomt, dankzij onze Velco Online Academy.

Neem contact op met de afdeling verkoop via verkoop@velco.nl of bel met 0541- 513953

Schrijf je in voor de BHV