Veiligheid en milieu (verplicht LED)

Veiligheid en milieu

Je kan er niet meer omheen, het klimaat. Het is voor iedereen duidelijk dat er maatregelen genomen moeten worden om het klimaat te sparen en de aarde te kunnen doorgeven aan de generaties welke na ons komen. Velco wil graag de veiligheid waarborgen met daarbij ook gerichte aandacht voor duurzaamheid en het milieu. Vanuit de overheid worden vergaande wet en regelgeving aangekondigd met betrekking tot het terugdringen van CO2 uitstoot.

Motie gebruik LED verlichting

Op 8 November 2018 stemde een meerderheid van de tweede kamer vóór de motie waarbij bedrijven worden verplicht om voor 1 juli 2020 over te stappen op led verlichting. Deze motie werd ingediend door Van der Lee en Agnes Mulder. De motie luidde als volgt:

‘constaterende dat de verplichting van ledverlichting in de dienstensector 0,9 megaton CO2-winst kan opleveren; overwegende dat de aanschaf van ledverlichting door een lagere energierekening zich op termijn terugverdient; verzoekt de regering, bedrijven te verplichten uiterlijk 1 juli 2020 uitsluitend ledverlichting te gebruiken; verzoekt de regering tevens om het goede voorbeeld te stellen door zelf ook over te stappen naar ledverlichting in haar gebouwen en installaties, en gaat over tot de orde van de dag.’

Investeren en besparen

Veel bedrijven zijn uit eigen beweging al op led overgegaan, maar vanaf 1 juli 2020 is het echt verplicht. Het Energieakkoord, wat per 1 augustus 2019 is opgegaan in het klimaatakkoord, bestaat uit verschillende ‘erkende maatregelen’ die ons helpen bij het realiseren van de eerder genoemde doelen. Dit energieakkoord en de erkende maatregelen is in 2013 ondertekend door ruim 40 organisaties in samenwerking met de overheid. Wat betreft nood- & vluchtwegverlichting houdt het in dat armaturen met een tl-lichtbron vervangen moeten worden door types van led.

In een flink aantal bedrijven branden nog TL-lampen, halogeenlampen en gloeilampen om binnenshuis voor een goede basisverlichting te zorgen. Die lichtbronnen moeten allemaal vervangen worden door led. Wat betreft vluchtwegaanduiding en/of noodverlichting houdt het in dat armaturen met een tl-lichtbron vervangen moeten worden door types van led. Dit mag op een ‘natuurlijk moment’. Zo’n natuurlijk moment is bijvoorbeeld een reparatie of vervanging van een accu.

Een argument dat vaak wordt gebruikt tegen het vervangen van de tl-noodverlichting is dat er geen budget beschikbaar is. Een investering in led-armaturen is meestal binnen vijf jaar al terugverdiend, aanschafkosten en installatie meegerekend! Dat kan door de lage energiekosten van led-armaturen en het feit dat de lichtbron niet meer jaarlijks vervangen hoeft te worden. In combinatie met de accucapaciteitsmeting van Velco, waarmee het onnodig vervangen van de accu’s wordt voorkomen, zorgt voor lagere gemiddelde kosten. Om de overgang naar led te stimuleren, wordt lichtrenovatie (deels) gesubsidieerd met de Energie Investerings Aftrek (EIA). Die regeling is bedoeld voor ondernemers met een winstoogmerk.