Velco PFAS vrije brandblussers

Wij hechten veel waarde aan het milieu. Daarom zijn wij er trots op voorop te lopen en een oplossing te kunnen bieden voor de actuele PFAS kwestie.

PFAS in brandblussers?

We lezen allemaal de berichten over PFAS. Onlangs nog: “Bouw krimpt dit jaar 2% door stikstof en PFAS”. De PFAS zorgt er mede voor dat vele bouwprojecten tijdelijk stilgelegd worden omdat de grond te hoge PFAS-concentraties bevat. PFAS is een verzamelnaam voor 4.000 stoffen. Een van de vele PFAS-stoffen is het blusschuim in de schuimblussers die in Nederland aanwezig zijn. Het schuim heeft een niet afbreekbare fluorverbinding en kan een risico vormen voor de gezondheid van mensen of het milieu (RIVM). Gelukkig heeft Velco hiervoor een oplossing. De Velco fluorvrije schuimblusser is het antwoord op de problemen die we nu ondervinden met het PFAS in ons milieu. Velco heeft een fluorvrije brandblusser ontwikkeld die hetzelfde blusvermogen heeft als de conventionele AFFF schuimblussers.

Hoe zit het nu precies?

PFAS staat voor poly- en perfluoralkylstoffen. Het is een verzamelnaam voor stoffen, die door de mens gemaakt zijn en niet van nature voorkomen. Het zijn stoffen die ook niet door de natuur worden afgebroken. PFAS kan een negatief effect hebben op het milieu en de gezondheid. Perfluorverbindingen (PFAS) worden toegepast in diverse producten zoals pannen met anti-aanbaklaag, coatings, regenjassen maar ook schuimblussers. De conventionele schuimblussers bevatten een mix van AFFF met water en is zo’n voorbeeld van PFAS. De AFFF heeft de eigenschap om lage oppervlaktespanning te creëren. Hiermee kan een dunne filmlaag over de vuurhaard worden gelegd. Het schuim is ook bestand tegen de hoge temperatuur van de brand. Die eigenschap is superhandig bij het blussen van een brand, maar tegelijkertijd is die stabiliteit ook een van de problemen van de stof. De stof wordt niet afgebroken en blijft dus aanwezig in het milieu. De stoffen worden opgenomen door dieren, zoals vissen. Uiteindelijk komt de PFAS ook in onze voedselketen terecht, bijvoorbeeld door het drinken van dat water of het eten van die vis.

De industrie

De industrie is al geruime tijd bezig met onderzoek en ontwikkeling van blusschuim. Van de lange keten fluorverbindingen (C8) naar een kortere keten fluorverbindingen (C6). Ook verlaagt Milieukeur de toegestane waarde Fluor naar 0,04%. Maar nog steeds mogen de blussers met milieukeur PFAS bevatten. Dat gaat Velco niet ver genoeg. Als je het PFAS probleem echt wilt aanpakken moet je deze fluorschuimen niet meer gebruiken. En dat is nu mogelijk, met de Velco fluorvrije schuimblusser.

Oplossingen

Om het gebruik van AFFF en PFAS in blusmiddelen te vermijden, heeft Velco een paar oplossingsgerichte mogelijkheden:

  • Fluorvrije schuimblussers
  • Watermist blussers
  • Opnieuw projecteren met bestaande blusmiddelen

Velco fluorvrije schuimblusser

Velco brandbeveiliging watermist blusser pfas vrij

De Velco fluorvrije schuimblusser is het antwoord op de problemen die we nu ondervinden met het PFAS in ons milieu. De Velco fluorvrije schuimblusser is PFAS-vrij. Velco heeft een fluorvrije brandblusser ontwikkeld die hetzelfde blusvermogen heeft als de conventionele AFFF-schuimblussers. Wel de voordelen van schuim, maar niet de nadelen.

Deze fluorvrije schuimblusser is leverbaar in 6 en 9 liter en ook als bluswagen van 50 liter. Het fluorvrije schuim is in tegenstelling tot gewone AFFF volledig biologisch afbreekbaar. Deze blussers zijn geschikt voor vaste stof branden, vloeistofbranden en vetbranden.

 

Velco watermistblusser


Velco brandbeveiliging watermist blusser pfas vrijDe Velco watermistblusser bevat alleen water en is PFAS-vrij. Door middel van een venturi en een ingenieuze spuitmond wordt het water verneveld op de vuurhaard aangebracht.

Die waternevel zorgt voor een enorme afkoeling van de brand. De watermistblusser is niet geschikt voor vloeistofbranden.

 

 

Opnieuw projecteren

Daar waar tot op heden AFFF-schuimblussers worden aanbevolen zijn ook andere blusmiddelen geschikt. Denk daarbij aan water, CO2 en poeder. Schuim werd gekozen boven water omdat de blusser beter handelbaar is dan een brandslanghaspel. Schuim kreeg de voorkeur boven poeder omdat het minder rotzooi gaf. Of er werd gekozen voor CO2 vanwege het gewicht en de mogelijkheid tot herontbranding. Nemen we het argument PFAS mee, dan ziet die keuze er momenteel en in de toekomst heel anders uit.

Wilt u uw blusmiddelen in dit licht nog eens nader beoordelen? Onze specialisten kunnen u van harte assisteren.

Maak hier een afspraak