Velco brandbeveiliging overons 001

Over Velco

Velco Brandveiligheid

Velco is al meer dan 50 jaar actief in de brandbeveiliging en bedrijfshulpverlening. Onze doelstelling is bedrijven te ondersteunen in een planmatige voorbereiding op calamiteiten. Met een landelijke servicedienst, professionele adviseurs en ervaren instructeurs worden alle opdrachten door eigen mensen uitgevoerd.

Middelen, procedures en opleidingen worden door ons optimaal op elkaar afgestemd. Hierdoor is het geheel meer dan de som der delen.


Missie

Velco ondersteunt bedrijven en instellingen bij het handelen tijdens calamiteiten. Wij concentreren ons daarbij op de veiligheidsvoorzieningen, de organisatiestructuur van de bedrijfshulpverlening en de daarbij behorende BHV- opleidingen.

Een juiste afstemming of balans van deze middelen, procedures en opleidingen maakt het verschil tussen succes en falen.

Erkend onderhoudsbedrijf

De Velco Servicedienst is gecertificeerd voor het onderhoud aan kleine blusmiddelen, brandslanghaspels en droge blusleidingen. Een REOB- gecertificeerd bedrijf staat garant voor goed onderhoud door opgeleid personeel. NCP certificeert onderhoudsbedrijven en controleert daarbij op verschillende criteria. Deze criteria gaan over de uitrusting van het onderhoudsbedrijf, de deskundigheid van het personeel en de wijze van onderhoud van kleine blusmiddelen.

Velco brandbeveiliging overons 002

Naast onderhoud aan kleine blusmiddelen kan Velco tevens onderhoud uitvoeren aan droge stijgleiding(en), nood- & vluchtwegverlichting, EHBO- koffers en AED’s. 
VCA staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu en Milieu Checklist Aannemers en is bedoeld om veiliger te werken en het aantal ongelukken te verminderen. Een SI certificaat is aan Velco verstrekt door de Inspectie Leefomgeving en Transport ten behoeve van het onderhoud van blusmiddelen voor de scheepvaart.