FAQ advies

Over bedrijfsnoodplannen en vluchtwegplattegronden worden regelmatig vragen gesteld. Over de wettelijke verplichting of de uitvoering. Hieronder vindt je enkele vragen:

Wat is het verschil tussen een bedrijfsnoodplan en een ontruimingsplan?

Een bedrijfsnoodplan beschrijft niet alleen de handelswijze van de bedrijfshulpverleners maar ook de organisatorische, bouwtechnische en installatietechnische voorzieningen.
Een ontruimingsplan legt de alleen procedure uit tijdens een ontruiming. Een ontruimingsplan is een onderdeel van het bedrijfsnoodplan.

Ben ik verplicht een ontruimingsplan te hebben?

Ja, zodra je een ontruimingsinstallatie of een brandmeldinstallatie hebt is ook een ontruimingsplan verplicht.
Daarnaast ben je volgens de Arbowet verplicht om je als werkgever bij te laten staan door bedrijfshulpverleners, maar ook om je werknemers hierover te informeren. Het omschrijven van je BHV-organisatie en de gemaakte afspraken, kun je samenvatten in een bedrijfsnood,- of ontruimingsplan.

Wat staat er in het bedrijfsnoodplan?

Het bedrijfsnoodplan beschrijft de bedrijfshulpverleningsorganisatie van de organisatie. De organisatorische, bouwkundige en installatietechnische voorzieningen vormen samen de drie pijlers van (brand)veiligheid. Een bedrijfsnoodplan wordt geschreven om de handelswijze van de BHV bij een calamiteit vast te leggen. Ook diverse regelgeving hierin opgenomen en zijn de plannen conform NEN8112 geschreven.

Wat is het verschil tussen een veiligheidsplattegrond en een ontruimingsplattegrond?

De veiligheidsplattegrond is een overzichtsplattegrond van het totale pand en alle (eventuele) verdiepingen. Deze plattegrond dient als hulpmiddel voor de BHV en de hulpdiensten om inzicht te krijgen waar de calamiteit zich bevindt en welke ruimte al zijn ontruimd of veiliggesteld.
Een ontruimingsplattegrond is een ingezoomde versie van een gedeelte van het gebouw. Deze worden opgehangen in verschillende gedeelten van het gebouw en zijn bedoeld om medewerkers en bezoekers eenvoudig uit te leggen hoe ze op een snelle manier het pand kunnen verlaten en wat ze moeten doen bij een calamiteit.

Wanneer is een ontruimingsplattegrond verplicht?

Zodra je een brandmeldinstallatie of ontruimingsinstallatie hebt zijn plattegronden verplicht. Dit is een onderdeel van het bedrijfsnoodplan of ontruimingsplan.

Waar moet een ontruimingsplattegrond hangen?

In de norm NEN1414 worden eisen gesteld aan een minimale hoogte van de ontruimingsplattegronden. Als maatstaf houden wij ooghoogte aan. Gemiddeld is dit op ooghoogte, 1.60m gemeten vanaf de grond tot aan het midden van de plattegrond.

Is een RI&E verplicht?

Ja, een RI&E is een verplicht onderdeel van de Arbowet. Iedere werkgever is verplicht een RI&E op te stellen.
Het is ook mogelijk om een branche RI&E op te stellen wanneer het is niet noodzakelijk is dat de RI&E getoetst wordt. Voor meer informatie neem dan gerust contact met ons op.

Wat heeft en RI&E te maken met de BHV organisatie?

In de RI&E staan alle risico’s beschreven waar een organisatie mee te maken heeft en welke maatregelen deze moet nemen om de risico’s aan te pakken. Met bouwkundige, installatietechnische en organisatorische maatregelen kunnen heel veel risico’s worden opgevangen. Die maatregelen worden omschreven in het bedrijfsnoodplan, ook de werking van de installatie(s) en de organisatorische afspraken bij de verschillende risico’s.

Is een verzamelplaats-bord verplicht?

Nee, het is wettelijk niet verplicht. Wel is het verplicht om in het bedrijfsnoodplan de locatie van de verzamelplaats aan te duiden en moeten medewerkers en bezoekers daarvan op de hoogte zijn tijdens een calamiteit. Daarbij kan een bord verduidelijking bieden.

Hoe stel je de juiste verzamelplaats vast?

Idealiter bevindt deze verzamelplaats zich aan de zuidwestelijke zijde van het gebouw. In Nederland komt de wind namelijk in de meeste gevallen uit die richting. Hierdoor wordt voorkomen dat rook of nevel van bluswater zich verspreidt naar de verzamelplaats.

Danielle

Staat jouw vraag er niet bij of wil je meer informatie?

Stel je vraag gerust bij Danielle!