Ploegleider BHV basis 2 dagen

Iedereen die leiding geeft aan een BHV-team, heeft naast zijn standaard BHV-training, ook een speciale ploegleider BHV-training nodig. Deze training bestaat uit twee delen: een ploegleider BHV-basistraining en een ploegleider BHV-herhaling. Leer leidinggeven aan je BHV-team in ons uitdagende BHV-oefencentrum.

Een ploegleider binnen de organisatie is onmisbaar. De taak van de ploegleider is om het BHV-team aan te sturen. In geval van een calamiteit zorgt een ploegleider ervoor dat alles op een gestructureerd wijze gebeurt en dat elke BHV’er weet wat hij/zij moet doen.

Tijdens een Ploegleider BHV-basis 2 dagen leer je hoe je het BHV-team moet aansturen door het geven van de juiste communicatie en het opvolgen van de juiste protocollen volgens het bedrijfsnoodplan.

Deze training is geschikt als je nog niet eerder een BHV-ploegleider basis hebt gevolgd of niet meer beschikt over een geldig BHV-ploegleider certificaat. Heb je wel een geldig BHV-ploegleider certificaat? Schrijf je dan in voor een BHV-ploegleider herhaling.

Onderwerpen

 1. Leidinggeven
 2. Communicatie
 3. Gevaren en veiligheid tijdens de inzet
 4. Evaluatie na de inzet

Specificaties Ploegleider basis

Maximaal 12 personen
2 dagen (16 uur)
Oefencentrum Velco

Dit krijg je als cursist

Training in speciaal Oefencentrum

Zeer praktische training

Veilig trainen

Oefencentrum

In het trainingcentrum zijn diverse realisitische situaties opgebouwd en ervaar je wat het is om tijdens een crisis leiding te geven aan een BHV-team. Bereid je goed voor, handel tijdens de crisis en evalueer je prestaties met de videobeelden.

Leerdoelen

Leiding geven
 • Leiderschapsstijl
 • Delegeren
 • Coaching
 • Autonomie
Zorgen voor veiligheid
 • Eigen veiligheid
 • Veiligheid van anderen
Communiceren
 • Actief luisteren
 • Heldere instructies
 • Gezamenlijk beeld
 • Check de boodschap

Veelgestelde vragen

Wat is de rol van een ploegleider bij de BHV?

De ploegleider geeft tijdens een calamiteit operationeel leiding aan de uitvoerende BHV’ers, totdat de professionele hulpverleningsdienst dit van jou overneemt.

Is een BHV ploegleider verplicht?

Afhankelijk van de complexiteit van de (BHV) organisatie en het bedrijf, is het wenselijk om een ploegleider te hebben. Voor advies of vragen neem contact met ons op.

Hoeveel BHV ploegleiders moeten aanwezig zijn in het bedrijf?

Dit is afhankelijk met hoeveel ploegen je de bedrijfsvoering doet. Zorg altijd voor een plaatsvervanger in verband met ziekte of vakantie.

Hoelang is mijn BHV ploegleider basis geldig?

De Arbowet stelt dat een ploegleider BHV over een zodanige opleiding beschikt dat het zijn taak als BHV’er naar behoren kan uitvoeren. In de praktijk blijkt dat jaarlijks volgen van de BHV-ploegleider nascholing zeer wenselijk is om deze vaardigheden bij te houden.

Emil

Ga jij leiding geven aan een groep BHV-ers?

Geef je op voor de cursus Ploegleider BHV.