Brandblussers: PFAS vrij

De uitfasering van PFAS in brandblusschuim is een feit. Er zal een Europees verbod komen op het bezitten van brandblussers met het PFAS houdend blusschuim, zoals het bekende AFFF. De overgang van AFFF-schuimblussers naar PFAS vrije schuimblussers is een enorme klus. Immers de meeste blustoestellen in de markt zijn de AFFF-schuimblussers. Op die overgang heeft Velco zich goed voorbereid.

Al in 2019 introduceerde Velco de PFAS-vrije schuimblusser. Een verbod op PFAS houdend schuim was op dat moment nog niet concreet. Het uitrollen van PFAS vrije schuimblussers ter vervanging van de AFFF schuimblussers is dus al 3 jaar bezig maar komt nu echt op gang.

Het verbod op PFAS.

Dat PFAS niet goed is voor het milieu onze gezondheid is niet nieuw. En er zijn in het verleden al diverse vormen van PFAS verboden. De PFOS werd in 2008 verboden en de PFOA in 2020. In datzelfde jaar nam Nederland met Duitsland, Denemarken, Noorwegen en Zweden het initiatief om in één keer alle PFAS te verbieden. Zo’n 6.000 stoffen in totaal. En de totstandkoming van dat Europese verbod op PFAS is in volle gang. De wet zal medio 2025 in werking treden. De productie en het bezit van PFAS in schuimblussers zal dan verboden zijn. Lees hier hoe dat precies zit

Ons advies: Koop geen AFFF schuimblussers

Op dit moment zijn PFAS houdende schuimblussers nog volop beschikbaar. Toch moet je ze niet kopen. PFAS is slecht voor het milieu en je gezondheid. Verder zal het verboden worden en dat betekent dat de aanschaf van vandaag maar beperkt gebruikt kan worden. Je kunt de AFFF blussers niet afschrijven over de volledige levensduur. Immers een brandblusser gaat in ieder geval 10 jaar of na revisie zelfs 20 jaar mee.

De transitie naar PFAS vrij

Velco kan niet bepalen hoe jij omgaat met deze overgang. We kunnen daarbij wel helpen. En dat doen we zeker. In ieder geval door al in 2019 te zijn gestart met PFAS vrij. Het kan dus goed mogelijk zijn dat een deel van je brandblussers al up to date zijn. Uiteraard weten wij precies welke brandblussers al PFAS vrij zijn en welke niet. Wil je nu weten hoe het bij jou zit? We laten het je graag zien.

Mogelijke overgangsscenario's naar PFAS-vrij

De transitie naar PFAS-vrij kun je op drie manieren uitvoeren:

  1. Wachten tot het verbod van kracht is en dan pas handelen. Dat betekent op dit moment de laagste uitgaven. Maar niet de laagste kosten. Alles wat je nu investeert schrijf je af in pakweg 3 jaar. De desinvesteringen straks neem je voor lief.
  2. Ga volledig op groen en verwijder alle PFAS houdende blusmiddelen en vervang deze voor PFAS vrij. Dat je een aantal blustoestellen vroegtijdig afschrijft neem je voor lief. Duurzaamheid en image voor alles.
  3. Investeer slim. Kies bij iedere aanschaf voor PFAS vrij. Denk vooral ook na over alternatieven, zoals poeder, CO2 en watermist. Voer het jaarlijks onderhoud gewoon uit, ook aan de PFAS toestellen. Zorg echter bij uitgebreid onderhoud, revisie of hervulling dat je overstapt naar PFAS-vrij. Je gaat voor groen en spreid de kosten.

Uitvoering van de transitie naar PFAS-vrij

De uitvoering van de transitie vraagt om meer inzicht dan één op één vervangen. De schuimblussers zijn om een bepaalde reden in je bedrijf geplaatst. Nu, vele jaren later zijn er een aantal nieuwe alternatieven voor hetzelfde doel:

  • Fluorvrije schuimblussers
  • Watermist blussers

Maar dat hoeft niet in alle gevallen de verstandigste keuze te zijn. Bijvoorbeeld wanneer de temperatuur onder de 5 graden Celsius kan duiken.  Dan kan het nodig zijn om op de reeds bestaande blusmiddelen terug te grijpen. Het is waarschijnlijk een uitstekend moment om nog eens kritisch naar de projectering van de blusmiddelen te kijken. Staat de juiste brandblusser op de juiste plaats. De projecteringsnorm, NEN 4001 geeft hiervoor goede handvatten. Uiteraard kunnen onze adviseurs je bijstaan in het opstellen van de projectering blusmiddelen.

PFAS vrij schuim

NF6 Pfas vrij

watermist

Hans

Heb je hulp nodig bij de overvang naar PFAS vrij

Ik help je graag.