Brandblussers: PFAS vrij

De blusschuimtransitie naar PFAS-vrij raakt ook jullie bedrijf. De uitfasering van PFAS in brandblusschuim is een feit. Er zal een Europees verbod komen op het bezitten van brandblussers met het PFAS houdend blusschuim, zoals het bekende AFFF.

De overgang van AFFF-schuimblussers naar PFAS vrije schuimblussers is een enorme klus. Immers de meeste blustoestellen in de markt zijn de AFFF-schuimblussers. Op die overgang heeft Velco zich goed voorbereid. Al in 2019 introduceerde Velco de PFAS-vrije schuimblusser. Een verbod op PFAS houdend schuim was op dat moment nog niet concreet.

PFAS-vrije blusmiddelen

Velco levert sinds 2019 PFAS-vrije blusmiddelen en helpt jouw bedrijf bij de transitie naar PFAS-vrij.

De transitie naar PFAS vrij

Velco kan niet bepalen hoe jij omgaat met deze overgang. We kunnen daarbij wel helpen. En dat doen we zeker. In ieder geval door al in 2019 te zijn gestart met PFAS vrij. Het kan dus goed mogelijk zijn dat een deel van je brandblussers al up-to-date zijn. Uiteraard weten wij precies welke brandblussers al PFAS vrij zijn en welke niet. Wil je nu weten hoe het bij jou zit? Wij helpen je graag.

Velco brandblusser

Mogelijke overgangsscenario's naar PFAS-vrij

De transitie naar PFAS-vrij kun je op drie manieren uitvoeren:

  1. Wachten tot het verbod van kracht is en dan pas handelen. Dat betekent op dit moment de laagste uitgaven. Maar niet de laagste kosten. Alles wat je nu investeert schrijf je af in pakweg 3 jaar. De desinvesteringen straks neem je voor lief.
  2. Ga volledig op groen en verwijder alle PFAS houdende blusmiddelen en vervang deze voor PFAS vrij. Dat je een aantal blustoestellen vroegtijdig afschrijft neem je voor lief. Duurzaamheid en image voor alles.
  3. Investeer slim. Kies bij iedere aanschaf voor PFAS vrij. Denk vooral ook na over alternatieven, zoals poeder, CO2 en watermist. Voer het jaarlijks onderhoud gewoon uit, ook aan de PFAS toestellen. Zorg echter bij uitgebreid onderhoud, revisie of hervulling dat je overstapt naar PFAS-vrij. Je gaat voor groen en spreid de kosten.

Uitvoering van de transitie naar PFAS-vrij

De uitvoering van de transitie vraagt om meer inzicht dan één op één vervangen. De schuimblussers zijn om een bepaalde reden in je bedrijf geplaatst. Nu, vele jaren later zijn er een aantal nieuwe alternatieven voor hetzelfde doel:

  • Fluorvrije schuimblussers
  • Watermist blussers

Maar dat hoeft niet in alle gevallen de verstandigste keuze te zijn. Bijvoorbeeld wanneer de temperatuur onder de 5 graden Celsius kan duiken.  Dan kan het nodig zijn om op de reeds bestaande blusmiddelen terug te grijpen. Het is waarschijnlijk een uitstekend moment om nog eens kritisch naar de projectering van de blusmiddelen te kijken. Staat de juiste brandblusser op de juiste plaats. De projecteringsnorm, NEN 4001 geeft hiervoor goede handvatten. Uiteraard kunnen onze adviseurs je bijstaan in het opstellen van de projectering blusmiddelen. Wees voorbereid en klaar vóór het definitieve verbod voor gebruik én bezit van PFAS-houdend blusmiddel.

NF6 Pfas vrij
Hans

Heb je hulp nodig bij de overgang naar PFAS vrij?

Wij helpen je graag.