Bij Velco is maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) een onderdeel van haar beslissingen en acties. Of het nu gaat om de inzet van mensen, logistieke planning of bijvoorbeeld de inkoop, het autogebruik of energie.

“Handvatten voor een lerende organisatie”

Het project “Handvatten voor een lerende organisatie” dat Velco in 2016 heeft opgestart is  nog in volle gang. Ons doel is een een organisatie te zijn waarin het vanzelfsprekend is kennis te delen en van elkaar te leren. De zorg voor brandveiligheid wordt namelijk meer dan voorheen uitgevoerd door multidisciplinaire teams: verschillende vakdisciplines werken samen voor een gemeenschappelijk doel. Het juist afstemmen van (brand)veiligheidsmiddelen BHV-trainingen en de BHV-organisatie van onze klanten vraagt veel zelfsturing en flexibiliteit van werknemers, veel samenwerken en communiceren en veel kennisdelen.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen Europees sociaal fondsMet het project ‘Handvatten voor een lerende organisatie’ geeft Velco deze ontwikkelingen een boost. Via acties gericht op zowel werknemers, organisatie als techniek, ontwikkelt Velco zich verder tot een gezond, modern bedrijf waaraan ook in de toekomst mensen zich langdurig, adequaat en gemotiveerd kunnen verbinden. Dit project wordt medegefinancierd door het ESF.

AED voor Ieder1

In het project AED voor ieder1 heeft Velco een actieve bijdrage geleverd aan de inzet en het gebruik van een AED bij burgerhulpverleners. Velco heeft 10 Zoll AED+ geschonken aan maatschappelijke organisaties die daar het geld niet voor hadden. Verder heeft Velco 200 personen geheel kosteloos opgeleid tot burgerhulpverlener in de cursus Reanimatie en gebruik van een AED.

De Voedselbank Oost Twente is er voor mensen die om uiteenlopende redenen zodanig in (financiële) problemen zijn geraakt, dat zij geen of onvoldoende geld hebben om voedsel te kopen.

PFAS vrij blusschuim

In 2019 was Velco een van de eerste leveranciers die is omgeschakeld  naar PFAS vrij blusschuim. Schuimblussers maken een belangrijk onderdeel uit van de brandblussers die in de Nederlandse markt aanwezig zijn. Vanaf 2022 moeten alle schuimblussers die het Milieukeurmerk willen voeren, ook PFAS vrij moeten zijn.

Accu’s zijn belastend voor het milieu. Wij zijn momenteel het enige bedrijf in de branche dat niet automatisch de accu’s van noodverlichtingen na 4 jaar vervangt en recyclet. In plaats daarvan meten we tijdens de inspecties de daadwerkelijke capaciteit van de accu’s. Soms gaan ze wel 10 tot 12 jaar mee. Als de accu nog goed is en kan deze weer een jaar (en vaak veel meer) mee. Dat scheelde de afgelopen jaren alleen al bij onze klanten 19.587 accu’s die niet in het geplande jaar vervangen hoefden te worden.

19.587 Accu's sparen

Zonnestroom

Met 342 zonnepanelen levert de zonnestroominstallatie op het dak van het pand van Velco meer dan 100.000 kWh aan zonne-energie. Dat is meer dan we gebruiken. Maar met de omschakeling naar elektrische auto’s komen we aardig in balans. Ook voor cursisten en bezoekers van Velco die met hun elektrische auto komen, zijn er volop laadmogelijkheden. Train je BHV-vaardigheden, eindig gediplomeerd en rij met een volle accu terug naar huis of kantoor. Het kan bij Velco.

Zonnepanelen Velco pand