Rookmelders

Het bouwbesluit regelt de eisen voor zowel de nieuwbouw als ook de bestaande bouw. Het hebben van rookmelders voor nieuw te bouwen woningen is al verplicht sinds 2003. Vanaf 1 juli 2022 is ook voor de bestaande bouw een verplichting voor rookmelders opgenomen.

Rookmelders in woningen vanaf 2003

Het bouwbesluit stelt eisen aan het hebben van rookmelders voor een aantal specifieke doelgroepen. Dat zijn onder andere woningen, kinderopvang, studentenwoningen en zorgwoningen. Voor deze groepen wordt soms ook een brandmeldinstallatie geëist. Dan vervalt uiteraard de eis tot het hebben van losse rookmelders. Het bouwbesluit stelt in een aantal van deze gevallen rookmelder volgens de NEN2555. Dat geldt in ieder geval voor nieuwbouw en studentenkamers of hotels/pensions.

Voor deze groep zijn de eisen uit de NEN 2555 van toepassing. Dat betekent dat de melders NEN-EN14604 goedgekeurd moeten zijn. Het gaat dan om optische melders die zijn aangesloten op het lichtnet met een backup-batterij. Indien de situatie er om vraagt is het ook noodzakelijk dat de melders onderling koppelbaar zijn.

Rookmelders in woningen ouder dan 2003

Vanaf juli 2022 is er ook via het bouwbesluit een eis tot het hebben van rookmelders in de overige woningen. Dus de woningen van vóór 2003, niet bestemd voor zorg, kamerbewoning of kinderopvang. De eisen waaraan de rookmelders moeten voldoen zijn hier beperkter. Rookmelders die geschikt zijn om te voldoen aan deze eis moeten in ieder geval voorzien zijn van een CE-keurmerk en voldoen aan de NEN-EN 12604. Hier worden dus geen eisen gesteld aan de voeding of het koppelen van rookmelders.

rookmelder

Verhuurder of huurder?

Is dit een verplichting van verhuurder of huurder? In principe moet je als verhuurder een woning opleveren die voldoet aan de geldende wet- en regelgeving. Dat betekent dus dat je als verhuurder verantwoordelijk bent voor de aanwezigheid van voldoende rookmelders. Maar het kan natuurlijk anders afgesproken zijn in het huurcontract.

Wat betekent voldoende rookmelders?

Rookmelders zijn bedoeld voor het tijdig waarschuwen bij brand. Dat betekent dat op de plekken waar je rook kan verwachten of de plekken die essentieel zijn om te vluchten rookmelders geplaatst moeten zijn. Het bouwbesluit stelt overigens dat op iedere bouwlaag minimaal 1 rookmelder moet worden geplaatst.

Rookmelder op batterij of lichtnet?

Woningen van na 2003 moeten voorzien zijn van melders die gevoed worden met stroom van het lichtnet en een backup batterij. Voor de oudere woningen mag dat ook een decentrale voeding zijn. Een batterij dus. Wanneer je voor een rookmelder op batterij kiest moet je nog beslissen of je een gewone Alkaline batterij of een Li-Ion batterij kiest. Natuurlijk is een verwisselbare Alkaline batterij goedkoper, maar dat betekent wel dat de batterij jaarlijks vervangen moet worden. Een Li-Ion batterij gaat 10 jaar mee.

Rookmelders koppelen of niet?

Een aantal rookmelders zijn onderling koppelbaar. Soms draadloos of soms bedraad. Je kunt rookmelders ook koppelen aan hittemelders of koolmonoxidemelders. Ben je verplicht rookmelders aan elkaar te koppelen of niet? Dat is afhankelijk van je gebruiksfunctie. Het koppelen van melders is een technische oplossing voor het hoorbaar maken van een alarm. Wanneer beneden in de keuken een rookmelder in alarm gaat wil dat niet automatisch zeggen dat je die boven in je slaapkamer ook hoort. Met name ’s nachts is het natuurlijk belangrijk dat je zo snel mogelijk gealarmeerd wordt. De wettelijke plicht voor het koppelen van rookmelders is afhankelijk van de gebruiksfunctie en het geluidsniveau. Je kunt ervan uitgaan dat bij kamerverhuur het verplicht is om de rookmelders te koppelen.

Remco

Ontvang vrijblijvend advies over rookmelders

Twijfel je over bepaalde keuzes met betrekking tot jouw rookmelders? Wij helpen je graag.