Bedrijfsnoodplannen

Je hoopt er nooit gebruik van hoeven te maken: bedrijsnoodplannen. Meestal is er sprake van bijna-ongevallen en loopt het met een sisser af, maar in sommige gevallen zijn aard en omvang dermate groot, dat er snel en direct actie moet worden ondernomen.

Om in geval van een calamiteit snel en doeltreffend te kunnen handelen, is het van belang dat verantwoordelijkheden, taken en procedures duidelijk vastgelegd zijn in een bedrijfsnoodplan. Hierdoor kan kostbare tijd worden gewonnen, tijd die van levensbelang kan zijn in kritieke situaties.

Het bedrijfsnoodplan is er om in noodgevallen ervoor te zorgen dat alle personeel en bezoekers het gebouw veilig kunnen verlaten. In dit plan vind je de taken die de BHV’ers moeten doen tijdens een calamiteit. Zo vind je taken voor de BHV’er bij brand, maar ook taken bij een ongeval of bommelding. In het bedrijfsnoodplan staat ook vermeldt welke voorzieningen in het gebouw aanwezig zijn, zodat je alle benodigde informatie bij de hand hebt als het nodig is, zoals de brandmeldinstallatie, de interne alarmering de externe alarmering, de verzamelplaats etcetera.

Bedrijfsnoodplan

Online bedrijfsnoodplan
Beveiligd in PDF-bestand
Full colour bedrijfsnoodplan in hard copy

Waarom is een bedrijfsnoodplan van belang?

In de Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) staan de bedrijfsrisico’s benoemd. In eerste instantie moeten deze risico’s beperkt worden door preventieve maatregelen. Wat kan je bijvoorbeeld doen om brand te voorkomen? Lukt dat niet, dan blijven er restrisico’s over. Het bedrijfsnoodplan geeft invulling aan de aanpak van de restrisico’s. Het bedrijfsnoodplan wordt opgesteld conform de laatste versie van de NEN 8112.

Inhoud van het bedrijfsnoodplan

Een goed bedrijfsnoodplan bevat tenminste de volgende aspecten:

Toepassingsgebied
De bedrijfsnoodorganisatie
Informatie over het gebouw
Informatie over de installaties
Alarmeringsstructuur
De manier waarop externe hulpverleners zoals brandweer en ambulance worden gealarmeerd en opgevangen
Oproepen van afwezig personeel
Het oproepen van gespecialiseerd personeel, onderhoudspersoneel en veiligheidsspecialisten;
Inroepen van hulp, zoals bijstand door bedrijven waarmee afspraken zijn gemaakt.

Is een bedrijfsnoodplan verplicht?

In het bouwbesluit staat vermeld dat elk pand dat een brandmeldinstallatie heeft, verplicht een bedrijfsnoodplan moet hebben. Een brandmeldinstallatie is verplicht wanneer je een gebruiksoppervlakte van 500 m2 hebt of als het pand meer dan 1 verdieping heeft.

Voor een kinderdagverblijf zijn de eisen nog strenger. Daar is een gebruiksoppervlakte van 200m2 al voldoende om een bedrijfsnoodplan te verplichten. De kern van deze regelgeving is gebaseerd op de zelfredzaamheid van personen. Vanzelfsprekend zijn kinderen minder zelfredzaam dan bijvoorbeeld medewerkers van een kantoor.

De Arbowet is minder concreet, maar verplicht werkgevers goed te zorgen voor de veiligheid en gezondheid van werknemers. Een bdrijfsnoodplan kan een belangrijke bijdrage leveren aan die veiligheid. Maar een organisatie kan dat ook op een andere manier invullen. Zolang je maar goed voor de veiligheid zorgt.

BHV ontruiming

Bedrijfsnoodplan opstellen

Wil jij graag een berijfsnoodplan voor jouw pand of ben je zelfs verplicht om een bedrijfsnoodplan te schrijven, maar kom je er met een bedrijfsnoodplan voorbeeld niet uit? Velco kan je helpen om een bedrijfsnoodplan op te stellen. Één van onze specialisten komt graag bij je langs om samen de situatie in kaart te brengen. Vervolgens gaan wij aan de slag om het plan voor je op te stellen

Oplevering

Het bedrijfsnoodplan wordt in een beveiligd PDF-bestand geleverd. Ook leveren wij het full colour bedrijfsnoodplan als hard copy. Het bestaan van een bedrijfsnoodplan is namelijk niet voldoende, het is ook belangrijk dat de mensen die regelmatig in jouw pand aanwezig zijn, zoals werknemers, op de hoogte zijn van de inhoud van het bedrijfsnoodplan. Bovendien moeten BHV’ers het plan in geval van nood kunnen overhandigen aan hulpverleners, zodat zij over de benodigde informatie beschikken.

Het is ook mogelijk om te kiezen voor een online bedrijfsnoodplan, dat bijvoorbeeld op intranet geplaatst kan worden. Online hosten wij jouw plan. Dat plan kun je zelf updaten en aanpassen. Uiteraard zorgen wij ervoor dat het aangepast blijft aan wet- en regelgeving en andere ontwikkelingen.

Hilco

Wil je een bedrijfsnoodplan opstellen?

Wil jij graag een bedrijfsnoodplan voor jouw pand of ben je zelfs verplicht om een bedrijfsnoodplan te schrijven, maar kom je er met een bedrijfsnoodplan voorbeeld niet uit? Ik kan je helpen om een bedrijfsnoodplan op te stellen.