BHV Ontruimingsoefeningen

Wekelijks organiseert en begeleidt Velco meerdere ontruimingsoefeningen op maat voor haar klanten.

Deze oefeningen vormen de ultieme test voor je BHV-organisatie en bedrijfsnoodplan. Ze zijn niet alleen bijzonder leerzaam, maar ook uiterst nuttig voor het optimaliseren van de veiligheidsprocedures binnen jouw bedrijf.

Een ontruimingsoefening is een oefening in het juist handelen bij een noodsituatie zoals bij bijvoorbeeld brand, milieu calamiteit of een bommelding. De BHV organisatie neemt de leiding in een ontruimingsoefening. Het doel van een ontruimingsoefening is vaak tweeledig.

 1. Ervoor zorgen dat de aanwezigen weten hoe ze veilig en snel het gebouw kunnen verlaten, zodat ze zich in een echte noodsituatie ook kunnen redden.
 2. Voor de BHV om te toesten of de onderlinge afspraken die zijn gemaakt in het bedrijfsnoodplan goed uitvoerbaar zijn en om de vaardigheden van de BHV’ers op peil te houden.

Aangekondigd of onaangekondigde oefening

De meest voorkomende is een aangekondigde ontruimingsoefening. Hierbij wordt vooraf gemeld aan de aanwezigen en aan de BHV’ers wanneer er een oefening gaat plaatsvinden. Soms is ook duidelijk wat het scenario is en met welk doel deze oefening plaatsvindt.

Daarnaast heb je ook onaangekondigde ontruimingsoefeningen. Pas als de BHV organisatie goed getraind is kun je denken aan een onaangekondigde oefening. Vaak is hierbij alleen een Hoofd BHV of Ploegleider BHV op de hoogte van de oefening aangezien deze bepaalde voorzieningen moet regelen. In deze variant kom je het dichtst bij een echte situatie waarin aanwezigen reageren zoals je in een realistische situatie ook zou kunnen verwachten.

Redenen voor ontruimingsoefeningen

Er zijn verschillende redenen om een ontruimingsoefening regelmatig te houden:

 • Een ontruimingsoefening bereidt het BHV team en de hele organisatie voor op juist handelen bij een calamiteit.
 • Het oefenen geeft de BHV’ers vertrouwen. Als je weet wat je moet doen voel je je veiliger.
 • Het oefenen kan ervoor zorgen dat het BHV team sneller kan handelen en beter op elkaar ingespeeld raakt.
 • Het oefenen van een ontruiming zorgt ervoor dat er minder snel paniek uitbreekt.

Als organisatie ben je verplicht om minstens één keer per jaar een ontruimingsoefening te doen. Maar hoe vaker je oefent, hoe beter je BHV’ers en alle medewerkers getraind zijn om in noodsituaties zichzelf en anderen in veiligheid te brengen.

Uiteraard kan de aard van de organisatie, het gebouw of de bezoekers meer frequent oefenen voorschrijven. Is je BHV-team wezenlijk veranderd of heb je een nieuwe Hoofd BHV of ploegleider BHV dan kan een extra oefening zeer nuttig zijn.
Ook bij veranderingen in het gebouw of je bedrijfsnoodplan, is oefenen van een ontruiming een must.

De rol van de BHV

De BHV organisatie leidt de oefening. De BHV’ers geven instructies aan personeel en aanwezigen over de vluchtroute en de dichtstbijzijnde uitgang. Ze ondersteunen personen die extra hulp behoeven of niet zelfredzaam zijn.

Mocht je een ontruimingsoefening willen organiseren, dan zijn er een aantal stappen die je moet ondernemen:

 1. Bepaal het doel van de ontruimingsoefening. Dit kan bijvoorbeeld zijn om ervoor te zorgen dat mensen weten wat te doen in geval van een noodsituatie of om te oefenen hoe snel mensen het gebouw of het terrein kunnen verlaten.
 2. Bepaal de betrokkenen bij de ontruimingsoefening; zoals medewerkers, aanwezigen en andere relevante personen.
 3. Bepaal de locatie waar de ontruimingsoefening zal plaatsvinden. Dit kan het gehele gebouw zijn, maar een deel van het gebouw is ook mogelijk. Dit hangt nauw samen met je doel.
 4. Bepaal wanneer de ontruimingsoefening zal plaatsvinden. Houd rekening met de tijd van dag en de aanwezigheid van BHV’ers
 5. Maak een plan hoe de ontruimingsoefening dient te verlopen, en wat de mensen moeten doen in geval van de noodsituatie
 6. Zorg ervoor, in het geval van een aangekondigde ontruiming, dat alle betrokkenen op de hoogte zijn van de ontruimingsoefening en wat van hen verwacht wordt tijdens de oefening.
 7. Maak gebruik van standaardscenario’s en maak het niet te moeilijk.
BHV ontruiming
Bewustwording
Maximale veiligheid
Procedures evalueren en verbeteren
Stress beheersing
Teamwerk en communicatie
Emil

Hulp nodig bij het opzetten van een ontruimingsoefening?

Wij kunnen jouw organisatie ondersteunen.