Verbod gebruik PFAS in blusmiddelen

Het gebruik van PFAS gaat verboden worden. Binnen enkele jaren zal het Europees verbod op het gebruik van PFAS een feit zijn. En dat betekent ook iets voor uw blusmiddelen. Hoe zit het nu precies.

PFAS is niet goed voor onze gezondheid. Het is een groep stoffen die niet door de natuur zijn gemaakt. Deze giftige stoffen zijn heel moeilijk of niet afbreekbaar. Ze worden ook wel ‘forever chemicals’ genoemd. Bovendien hopen de chemicaliën zich op in je lichaam en verlaten die niet meer. Dat is een zorgwekkende situatie. Daarom worden ze verboden.

Het Europees verbod op gebruik PFAS

De nadelen van PFAS stoffen waren bekend. Een aantal van de PFAS stoffen waren geklassificeerd als zeer zorgwekkende stoffen. Voorbeelden zoals perfluoroctaansulfonzuur (PFOS), perfluoroctaanzuur (PFOA) en GenX zijn al verboden. In de afgelopen jaren is er steeds gekeken naar de meest gevaarlijke stoffen en zijn deze één voor één verboden.  Echter met het verbod op de ene stof ontstond weer een andere variant die net iets minder gevaarlijk was.

Totdat in 2020 bij de ECHA (European Chemical Agency) een restrictie project is opgesteld. Samen met Duitsland, Zweden, Denemarken en Noorwegen was Nederland een van de initiatiefnemers. Dat heeft geresulteerd in het indienen van het dossier bij ECHA in 2022

Februari 2023 is de fase van opinievorming afgerond. Het ECHA heeft informatie opgehaald en het dossier opgebouwd.  Op basis van het dossier en het opinie-onderzoek is een wetenschappelijk standpunt ingenomen. Op basis daarvan is het voorstel ingediend bij de Europese Commissie voor de Europese wetgeving rondom PFAS.  In het komende jaar zal er over onderhandeld worden en het besluit wordt voorzien in 2025

Toon

Hulp nodig bij de overgang naar PFAS vrij?

Wij helpen je graag.