BHV, waarom is dit zo belangrijk?

BHV, ofwel Bedrijfshulpverlening, vormt een essentieel onderdeel van de veiligheidsmaatregelen binnen een organisatie. In geval van noodsituaties, variërend van een brand tot aan medische incidenten, BHV’ers spelen een cruciale rol bij het bieden van eerste hulp en het coördineren van evacuaties.

BHV’ers maken hét verschil in een noodsituatie. Hoe is de BHV in jouw organisatie geregeld? Weten jouw medewerkers hoe ze moeten handelen in een noodsituatie?

Waarom BHV?

De werkgever moet, conform de Arbo-wet, georganiseerde hulp bieden bij calamiteiten en een noodsituatie.

Die georganiseerde hulp zijn de BHV’ers. De BHV’ers hebben als taak persoonlijk letsel en materiële schade zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken. De werkgever bepaalt zelf hoe de bedrijfshulpverlening wordt geregeld. Het aantal BHV’ers dat nodig is, is mede afhankelijk van de risico’s in de organisatie. Hierbij staat de RI&E (Risico inventarisatie en -evaluatie) centraal. In de RI&E beschrijf je de risico’s die in jouw bedrijf van toepassing zijn en beschrijf je de maatregelen die er zijn genomen om die risico’s te beheersen. Sommige van deze risico’s kunnen niet worden weggenomen door maatregelen. Dit noem je restrisico’s, deze vang je op je de bedrijfshulpverlening.

BHV-herhaling

Medewerkers binnen een organisatie worden opgeleid om in noodsituaties adequaat te handelen. Bhv’ers zijn getraind om eerste hulp te verlenen, brand te bestrijden en mensen te evacueren bij calamiteiten. De BHV-organisatie draagt bij aan de veiligheid en gezondheid van medewerkers en bezoekers in een bedrijf.

De Arbowet schrijft niet specifiek de frequentie voor hoe vaak een BHV’er moet herhalen, maar het regelmatig bijhouden van de vaardigheden is van belang om de kennis en vaardigheden te waarborgen.

Ook is het belangrijk dat BHV’ers regelmatig oefenen met scenario’s in hun eigen werkomgeving door middel van ontruimingsoefeningen. Hiermee kan getoetst worden of de middelen, maatregelen en BHV-organisatie klaar is om de aanwezig risico’s op te vangen en daarmee de doelstellingen van de BHV-organisatie behaald worden. in combinatie met de jaarlijkse BHV-herhaling zorg je ervoor dat de vaardigheden, conform de Arbowet, up-to-date blijven.

Als BHV’er ontvang jij na succesvol afgelegde BHV-herhaling een BHV-certificaat. Hiermee kun jij en jouw werkgever aantonen dat actief de BHV vaardigheden en competenties worden onderhouden.

Volg een BHV cursus bij Velco

Tijdens onze BHV-cursussen worden diverse vaardigheden in de praktijk geoefend. Ons unieke oefencentrum is ontworpen om diverse scenario’s na te bootsen voor diverse branches, van zorg tot industrie en van kantoor tot productie. In ons oefencentrum is een BHV-herhaling op diverse manieren te volgen. Je kunt kiezen voor een open inschrijving, maar ook is het mogelijk om een BHV-herhaling te volgen.

Maartje

BHV-cursus volgen?

Neem contact met ons op voor vrijblijvend advies.