EHBO of BHV. Weet jij het verschil?

Een vraag die we vaak krijgen. Het lijkt veel raakvlakken te hebben maar er zijn wel degelijk verschillen. Wat is het verschil en wat ben je als bedrijf verplicht? Hoe kun je bepalen wat noodzakelijk is?

Het grootste verschil tussen een BHV en EHBO’er is makkelijk uit te leggen.

Een BHV’er zorgt voor de bedrijfshulpverlening toegespitst op de calamiteiten en restrisico’s binnen een bedrijf. Een BHV’er is ook vaardig in het ontruimen en brandbestrijding.
Een EHBO’er kan eerst hulpverlenen in alle mogelijke gevallen, rondom huis, evenementen of in een bedrijf. Een EHBO’er wordt getraind om eerste medische hulp te verlenen, maar wordt niet opgeleid om een ontruiming uit te voeren of brand te beperken.

Waarbij de toepassing van de BHV specifiek gericht is op veiligheid en hulpverlening binnen een bedrijfsomgeving, ligt de focus bij de EHBO voornamelijk op het bieden van medische hulpverlening bij ongevallen in het algemeen.

Wat betekend dit voor jouw organisatie?

Vanuit de Arbowet is de werkgever verplicht om bedrijfshulpverlening te organiseren. Het aantal BHV’ers is afhankelijk van de grootte van het bedrijf en de restrisico’s zoals beschreven in de RI&E. Het is zeer belangrijk te zorgen voor voldoende BHV’ers zodat ook de bezetting tijdens vakanties en ziekteperiodes gewaarborgd blijft.

In de Arbowet wordt niks gezegd over de verplichting van EHBO’ers. Moet je deze dan helemaal niet hebben? Misschien niet. Maar dat het geen verplichting is wil niet zeggen dat het niet raadzaam is.

Een organisatie die veel grotere risico’s op bedrijfsongelukken heeft dan waar de deskundigheid van de BHV’er reikt, is het zeer wenselijk om EHBO’ers aan te stellen. Denk bijvoorbeeld aan de bouwsector of chemische sector. Bij meer complexere of ernstige verwondingen kan een EHBO’er mogelijk effectiever handelen dankzij zijn brede medische kennis.

Tevens zijn er een aantal branches te noemen die aanvullende eisen hebben op basis van specifieke risico’s en regelgeving zoals kinderopvanglocaties (conform Besluit kwaliteit kinderopvang) of een trainingscentrum met zwembad (vanuit Besluit activiteiten leefomgeving).

Stuur ik dan geen BHV'er naar een ongeval?

Zeker wel. Sterker nog, BHV’ers worden door ons getraind om eerste levensreddende handelingen te verrichten totdat professionele hulpverlening het overneemt.

Het is wel verstandig goed te kijken, samen met je RI&E, naar waar de meeste risico ligt. In de RI&E is geïnventariseerd aan welke risico’s de werknemers tijdens hun arbeid worden blootgesteld. Het Plan van aanpak (PVA) is hier een verplicht onderdeel van. In de RI&E staan de geconstateerde risico’s beschreven. In het PVA moet de werkgever vervolgens aangeven binnen welke termijn zijn organisatie concrete maatregelen gaat nemen tegen de geïnventariseerde risico’s en wat deze maatregelen gaan opleveren.

Emil

Geinteresseerd in een training bij Velco?

Kijk naar ons trainingsaanbod en schrijf je nu in!