FAQ Noodverlichting

Regelmatig wordt aan de monteurs van Velco de meest uiteenlopende vragen gesteld over noodverlichting. We hebben de meest gestelde vragen over noodverlichting gebundeld en opgeschreven, zodat jij eenvoudig het antwoord kan vinden op de meest gestelde vragen over noodverlichting.

Wanneer is noodverlichting verplicht?

De aanwezigheid van noodverlichting is verplicht in alle gebouwen waar mensen werkzaam zijn. Daarnaast moet noodverlichting ook aanwezig zijn in ruimtes waar meer dan 75 personen tegelijk aanwezig kunnen zijn. Dit zijn bijvoorbeeld scholen, appartementen, sporthallen en theaters, maar ook bijvoorbeeld grotere restaurants.

Mag ik een vluchtwegaanduiding uitschakelen en alleen in nood laten branden?

Vluchtwegaanduiding moet doorgaans 24 uur per dag branden. Soms is dat lastig of vervelend zoals in een bioscoop of een ruimte waarin geslapen wordt. Dan zou je eigenlijk willen dat gedurende normaal bedrijf de lamp uit is. In noodgevallen, bij het wegvallen van de spanning moet de batterij het dan overnemen en gaat de lamp aan. In dat geval zal je een goede motivering moeten kunnen geven waarom het zo geregeld is.

Hoe lang moet de noodverlichting minimaal branden?

Noodverlichtingsarmaturen moeten minimaal 1 uur branden, nadat de netspanning is weggevallen.

Moeten accu’s na 4 jaar worden vervangen?

Nee dat is niet verplicht. Veel onderhoudsbedrijven vervangen de accu’s standaard na 4 jaar. Velco vervangt de accu’s niet preventief, maar voert een accucapaciteitsmeting uit. En bepaalt aan de hand van die meting of de accu nog voldoende sterk is om nog ingezet te worden tot de volgende onderhoudsbeurt. Hierdoor kan de accu meestal vele jaren langer meegaan dan 4 jaar. Dit bespaart jaarlijks een enorme hoeveelheid accu’s die onterecht worden afgevoerd en wordt er winst behaald voor zowel het milieu als je portemonnee.

Moeten noodverlichting lampen ieder jaar worden vervangen?

Dat hangt af van het type lamp dat wordt gebruikt voor je noodverlichting. TL-lampen hebben een levensduur van ongeveer 8.000 branduren. Lampen die continu branden zoals voor vluchtrouteaanduiding, zullen in de regel dus langer dan 1 jaar, maar korter dan 2 jaar branden. Daarom vervangen wij deze tijdens het jaarlijks onderhoud. Noodverlichting met LED verlichting zou zo’n 100.000 branduren mee te kunnen gaan en wordt niet preventief vervangen.

Is de vastlegging van het onderhoud in een (digitaal) logboek verplicht?

Ja. Hoewel er geen eisen zijn aan de manier waarop het onderhoud van de noodverlichting wordt vastgelegd, moet het wel aantoonbaar zijn dat het onderhoud heeft plaatsgevonden. Maar wat moet je dan vastleggen? In ieder geval wanneer het onderhoud aan de noodverlichting heeft plaatsgevonden, wie het heeft uitgevoerd, wat er is gedaan en wat het eindresultaat is geweest. Niet moeilijk, maar het moet wel gebeuren.

Wie mag de noodverlichting onderhouden?

De noodverlichting mag in principe door iedereen worden onderhouden, zolang de monteur maar over voldoende vakkennis en vaardigheden beschikt om dat op een juiste en veilige methode te doen. Dat kan iemand van de eigen technische dienst zijn of een extern gespecialiseerd onderhoudsbedrijf zoals Velco. In beide gevallen geldt dat het onderhoud aantoonbaar moet worden vastgelegd in een logboek. Ook moet duidelijk zijn wie dit onderhoud heeft uitgevoerd en of deze persoon voldoende opgeleid is voor deze werkzaamheden. Velco neemt de zorg voor het onderhoud graag van je over.

Wie is er verantwoordelijk voor de noodverlichting?

Dit is een vraag die vaak aan Velco medewerkers gesteld wordt. Dus wie moet de kosten van de noodverlichting dragen. Zowel qua aanschaf, als het jaarlijks onderhoud van de noodverlichting. Het bouwbesluit stelt dat de eigenaar van het gebouw verantwoordelijk is voor de aanwezigheid en het functioneren van de noodverlichting. Toch is het soms iets complexer dan dat. Het gebruik van het gebouw en de gebruiksfunctie kunnen wel eens later zijn bepaald bij de ingebruikname door de huurder. Dan is er nog de Arbowet. Die kijkt alleen naar de veiligheid van de gebruikers in het gebouw en zal de werkgever verantwoordelijk maken. Wie de kosten gaat betalen, is afhankelijk van de afspraken tussen huurder en verhuurder in de huurovereenkomst. Het is niet ongebruikelijk dat de verhuurder de initiële aanschaf heeft gedaan en de huurder het onderhoud voor haar rekening neemt.

Wat is noodverlichting en waar dient het voor?

Noodverlichting is verlichting die gevoed wordt door een bron die onafhankelijk is van de bron die de normale verlichting voedt. Valt de netspanning weg, dan blijft het noodverlichtingsarmatuur branden of zal deze gaan branden. Noodverlichting beschikt dus over een eigen energievoorziening en moet minimaal 1 uur blijven branden na spanningsuitval. Noodverlichting helpt bij een goede evacuatie tijdens noodsituaties (bijvoorbeeld bij spanningsuitval).

Wat is het verschil tussen centrale en decentrale noodverlichting?

In decentrale armaturen zit een eigen voedingsbron (oplaadbare accu). Bij centrale noodverlichting is de voedende bron centraal ondergebracht in een kast. Hierin bevindt zich de voedingsbron voor alle, op deze kast aangesloten armaturen.

Is het verplicht om noodverlichting te hebben binnen een bedrijf

Ja, het is verplicht om noodverlichting te hebben binnen een bedrijf. Dit is vastgelegd in het Bouwbesluit 2012 en de Arbo-wet (artikel 3.7 en 3.9).

Moet ik jaarlijks de noodverlichting controleren en onderhouden?

Jaarlijkse controle van en onderhoud aan noodverlichting is verplicht. Dit is vastgelegd in het Bouwbesluit 2012 en de Arbo-wet. Hierin staat beschreven dat personen te allen tijde moeten kunnen vluchten. Goed onderhoud aan nood- & vluchtwegverlichting is dus van groot belang. Preventief onderhoud voorkomt bovendien hoge herstelkosten.

Wat gebeurt er bij het jaarlijks onderhoud van mijn noodverlichting?

Tijdens het jaarlijkse onderhoud vinden de volgende activiteiten/werkzaamheden plaats: Inspectie van de functionaliteit. Hierbij vindt er een visuele inspectie plaats op beschadigingen, vervuiling en veroudering. Daarnaast wordt er gekeken of de pictogrammen goed en duidelijk zichtbaar zijn. Testen van de functionaliteit. Hierbij controleren we of de lamp en het armatuur technisch nog goed functioneren en of ze in werking treden bij spanningsuitval. Jaarlijks wordt de tl-buis van de permanent brandende noodverlichting vervangen in verband met branduren. Autonomietest. Om de autonomie van 1 uur te garanderen vervangt test Velco elke jaar de accucapaciteit. Een accu die onvoldoende capaciteit heeft wordt vervangen. Tijdens de eerste controle worden alle armaturen geïnventariseerd en geïnspecteerd. Na deze controle/inventarisatieronde zullen eventuele tekortkomingen naar boven komen. Kleine gebreken kan Velco in de meeste gevallen direct verhelpen. De resultaten van het onderhoud en aanbevelingen leggen we vast in een onderhoudsrapport en per armatuur vastgelegd in een logboek (inventarisatielijst). Bovendien wordt ieder armatuur voorzien van een onderhoudsetiket. Het jaarlijks onderhoud voeren wij uit conform de NEN- EN 50172 en de ISSO 79.

Moet er een onderhoudscontract worden afgesloten voor een noodverlichtingsinstallatie?

Jaarlijks onderhoud is verplicht. Het is echter niet verplicht om een onderhoudscontract af te sluiten voor een noodverlichtingsinstallatie. Met een onderhoudsabonnement ben je echter wel verzekerd van tijdig en goed onderhoud door gekwalificeerde monteurs.

Welke vluchtweg pictogrammen moet ik gebruiken?

Voor vluchtrouteaanduiding moet sinds april 2013 gebruik worden gemaakt van de groen-witte pictogrammen uit de NEN-EN-ISO 7010. De pictogrammen uit de NEN-6088 komen hiermee te vervallen. Ten opzichte van het oude pictogram zijn er twee belangrijke wijzigingen: Allereerst de vorm van “het rennende mannetje”, deze is nu in een deur geplaatst. Ten tweede wordt “de vluchtrichting rechtdoor” nu aangegeven met een pijl naar boven.

Ben ik verplicht de pictogrammen uit de oude NEN 6088 te vervangen door pictogrammen uit de NEN-EN-7010?

Nee, in principe mag je de pictogrammen blijven gebruiken zoals die van toepassing waren tijdens de verstrekking van de bouwvergunning. Bij wijzigingen of aanpassingen van de vluchtwegen dienen wel dezelfde pictogrammen gehanteerd te worden om geen verwarring te veroorzaken.

Waarom hangen de pictogrammen voor vluchtwegen niet laag bij de grond?

Het is inderdaad zo dat vluchtwegaanduidingen in Nederland hoog geplaatst worden. Bij brand vindt tevens rookontwikkeling plaats, waardoor je pictogrammen soms niet goed kan herkennen door de rook. Dat de pictogrammen toch hoog geplaatst worden komt omdat de norm niet is geschreven vanuit vluchten voor brand, maar meer voor vluchten in het algemeen. Je ziet overigens in vliegtuigen en niet Europese landen dat de vluchtwegaanduidingen wel regelmatig laag geplaatst zijn.

Hilco

Staat jouw vraag er niet bij?

Neem contact met ons op en we beantwoorden je vraag met veel plezier.