Vluchtrouteaanduiding

Het bouwbesluit stelt dat een ruimte voor meer dan 50 personen is voorzien van vluchtrouteaanduiding. Dat is dus iets strenger dan bij de noodverlichting. Dit betekent dat een ruimte waar zich meer dan 50 personen in kunnen bevinden, voorzien moet zijn van een vluchtrouteaanduiding. En vanaf dat punt moet de hele vluchtweg goed aangeduid zijn met de verlichte vluchtwegpictogrammen.

De vluchtrouteaanduiding

De vluchtrouteaanduiding wordt geplaatst op een duidelijke en zichtbare plaats. Daarnaast moet het zodanig zichtbaar zijn dat iedereen de vluchtrouteaanduiding moet kunnen zien en herkennen. Er zijn dus eisen tussen de kijkafstand tot het vluchtwegbord en de grootte van het bord. De hoogte van het pictogram is minimaal 200x de afstand tot het bord. Dus bij een kijkafstand van 20 meter is de hoogte van het vluchtwegpictogram minimaal 10 cm.

Is uw vluchtweg langer dan 20 meter dan moet u de vluchtweg met meerdere vluchtrouteaanduidingen aangeven of grotere vluchtrouteaanduidingen gebruiken. Dat ziet u bijvoorbeeld op vliegvelden of in bouwmarkten.

De vluchtrouteaanduiding moet worden geplaatst bij richtingsveranderingen. In de NEN 1838 is heel duidelijk in beeld gebracht wanneer je deze vluchtwegpictogrammen moet plaatsen.

Pictogrammen vluchtrouteaanduiding

De vluchtrouteaanduiding geeft alle vluchtroutes, nooduitgangen en nooddeuren aan. Als een nooduitgang niet direct zichtbaar is, dan moeten richting aangevende signaleringen helpen de nooduitgang te vinden. Hiervoor worden de pictogrammen uit NEN-EN-ISO 7010 (2012) gebruikt:

Voordat in Nederland de invoering van de NEN-EN-ISO 7010 een feit was waren de pictogrammen uit de NEN 6088 van toepassing voor de vluchtrouteaanduiding.

Op zich lijken de pictogrammen uit de NEN-EN-ISO 7010 en de NEN6088 wel op elkaar. Je zou kunnen zeggen dat de pictogrammen uit de NEN-EN-ISO 7010 een moderne versie is van de pictogrammen uit de NEN6088. Maar er is een belangrijk verschil. Een van de bijzondere wijzigingen is namelijk de betekenis van het rechtdoor pictogram. Dat is gewijzigd. Beide pictogrammen hieronder betekenen hetzelfde:

vluchtrouteaanduiding rechtdoor ISO7010
vluchtrouteaanduiding rechtdoor NEN 6088

Nu de NEN 6088 is ingetrokken, komt de gebruiker voor de keus te staan. Alle pictogrammen vervangen door de ISO 7010 pictogrammen of de oude NEN 6088 handhaven. De pictogrammen volgens de NEN 6088 zijn steeds moeilijker leverbaar. Alle pictogrammen ineens vervangen door pictogrammen volgens de ISO 7010 zou echter een onnodige lastenverzwaring zijn. Het door elkaar gebruiken van beide pictogrammen is daarom de meest aannemelijke oplossing en wordt aanvaard door toezichthouders. In de praktijk is gebleken dat het geen verwarrende situaties oplevert.

Joris

Misschien heb je beide pictogrammen bij jou organisatie in het pand hangen en weet je niet wat je er mee aan moet?

Vraag het Hilco. Hij is op de hoogte van alle eisen uit het Bouwbesluit en kan een praktische oplossing vinden.