Nooduitgangen vrijhouden? Waarom?

Nooduitgangen. Ze zijn er en toch niet zichtbaar genoeg. Ondanks alle adviezen over brandveiligheid zien wij vaak genoeg in het werkveld blokkades voor deze belangrijke uitgang, zoals opslag van goederen, meubilair, pallets enzovoorts. Herkenbaar? Waarom is het vrijhouden van deze uitgangen zo belangrijk?

Nooduitgangen

Daar waar deuren zijn is ook altijd een continue stroom van verkeer. Echter nooddeuren maken hierop een uitzondering. Dit maakt ook gelijk dat deze sneller worden geblokkeerd omdat hier toch geen toestroom is van verkeer. Daarentegen zijn deze uitgangen van essentieel belang voor een veilige vlucht in geval van brand of andere noodsituaties. Door nooduitgangen vrij te houden, zorg je ervoor dat mensen snel en eenvoudig het gebouw kunnen verlaten.

Blokkades van de nooddeuren zie je zowel aan de binnen als buitenzijde van het gebouw. Voorbeelden hiervan zijn fietsen tegen de deur, opslag van goederen of het plaatsen van een extra slot op de deur. Toch zijn er in Nederland wettelijke eisen voor het vrijhouden van nooduitgangen. Deze eisen zijn vastgelegd in het Bouwbesluit/Bbl en de Arbowet.

In het Bouwbesluit en het Besluit Bouwwerken Leefomgeving wordt omschreven aan welke bouwkundige eisen de vluchtroutes en de deuren in deze vluchtroutes moeten voldoen. Ook de eisen van noodverlichting en vluchtwegaanduiding worden hierin omschreven.
Daarnaast is in hoofdstuk 3 van de Arbowet ook opgenomen hoe de vluchtwegen en nooduitgangen veilig gebruikt kunnen worden, hierin wordt bijvoorbeeld aangegeven dat deze vrij moeten zijn van obstakels.

Belangrijke eisen

Nooduitgangen dienen te allen tijde te kunnen worden geopend. Hieronder een aantal tips waarmee je de bewustwording in gang kan zetten.

Houdt vluchtwegen vrij van obstakels
Plaats op de buitenzijde van de nooduitgang een sticker met opschrift ``nooddeur vrijhouden`` of ``nooduitgang``. Dit is een wettelijke eis vanuit het Bouwbesluit/ Bbl
Voer regelmatig controles uit om te zien of de nooduitgangen vrij zijn, zowel binnen als buiten
Bij een deur met een slot, zorg voor een draaiknopcilinder zodat deze te allen tijde geopend kan worden
Informeer je medewerkers over het belang van het vrijhouden van nooduitgangen
Danielle

Benieuwd of de vluchtroutes en nooduitgangen bij jou op locatie allemaal voldoen aan de gestelde eisen?

Een van onze adviseurs komt graag langs voor een rondgang, zodat we dit kunnen toetsen en waar nodig bijstellen met een passend advies.