Wat is een blusrating?

Alle blusmiddelen die Velco levert, zijn voorzien van een rijkstypekeurmerk. Op de blusser wordt ook vermeld voor welke type brand deze geschikt is. Dit wordt de brandklasse genoemd. Daarnaast wordt op de blusser aangegeven welke blusrating de blusser heeft gekregen naar aanleiding van brandproeven die er mee zijn uitgevoerd. Dit wordt de NEN EN3 genoemd.

Brandklasse A

Voor vaste stofbranden (brandklasse A) is er een brandproef ontwikkeld in de vorm van een rechthoekige stapel hout. De stapel met hout wordt in een regelmatig patroon met gelijke tussenruimte opgestapeld, zodat er zich tussen de balkjes een open ruimte bevindt. De stapel zal uit maximaal 7 lagen blokjes hout bestaan. De afmetingen van de houtstapel zijn standaard: 50 cm hoog en 56 cm breed. De lengte van de stapel bepaald uiteindelijk de blusrating. Nadat de stapel ca. 8 minuten brand zodat ieder balkje goed brand, wordt er begonnen met de blussen. Voor blusmiddelen van brandklasse A, wordt er onderscheid gemaakt tussen blusrating 34A en 55A:

 • 34A: lengte van de houtstapel is 3,4 meter
 • 55A: lengte van de houtstapel is 5,5 meter

De blusrating wordt pas toegekend wanneer de proefopstelling met succes is geblust. Ook mag er binnen 20 minuten na de blussing geen herontsteking ontstaan.

Brandklasse B

Voor de vloeistofbranden (brandklasse B) is er een brandproef ontwikkeld in de vorm van een ronde bak die voor 2/3 met heptaan en voor 1 /3 met water is gevuld. De diameter van de bak varieert afhankelijk van de inhoud. Wanneer het heptaan wordt ontstoken, mag er pas na één minuut worden geblust. Voor blusmiddelen van brandklasse B, wordt er onderscheid gemaakt tussen blusrating 55B en 144B:

 • 55B is een bak gevuld met in totaal 55 liter vloeistof: 36,6 liter heptaan en 18,4 liter water. De oppervlakte van de vloeistofplas is ca. 1,73 m2.
 • 144B is een bak gevuld met in totaal 144 liter vloeistof: 96 liter heptaan en 48 liter water. De oppervlakte van de vloeistofplas is hier ca. 4,52 m2.

Brandklasse F

Voor de vetbranden (brandklasse F) is er een brandproef ontwikkeld in de vorm van een frituur-pan. Het frituurvet wordt verhit tot boven de 350• C zodat het vet zijn ontbrandingstemperatuur heeft bereikt. Wanneer dit enkele minuten aan het branden is, wordt er gestart met de blussen. Voor blusmiddelen van brandklasse F, wordt er onderscheid gemaakt tussen blusrating40F en 75F:

 • 40F staat voor een frituurpan met een inhoud van 40 liter frituurvet.
 • 75F staat voor een frituurpan met een inhoud van 75 liter frituurvet.
 • De blusrating van de brandblusser wordt pas toegekend wanneer de proefopstelling met succes is geblust. Ook mag er binnen 20 minuten na de blussing geen herontsteking ontstaan.

  Joost

  Hoe staat het met de
  brandveiligheid in jouw omgeving?

  Laat jouw omgeving door ons inspecteren en klaarmaken voor een noodsituatie.