Hoe bepaal je een verzamelplaats?

Je hebt ze vast wel eens gezien: die grote, groene borden die aangeven waar mensen moeten samenkomen in geval van nood. Tijdens dergelijke noodsituaties speelt deze verzamelplaats een essentiële rol. Het is een plek waar de hulpdiensten kunnen worden opgevangen.  Maar hoe bepaal je eigenlijk waar deze verzamelplaatsen moeten zijn en welke factoren spelen daarbij een rol? Hier vind je meer informatie.

De locatie

Idealiter bevindt de verzamelplaats zich aan de zuidwestelijke kant van het gebouw. In Nederland komt de wind namelijk in de meeste gevallen uit die richting. Hierdoor wordt voorkomen dat rook of nevel van bluswater zich verspreidt naar de verzamelplaats. Als evacuatie naar deze locatie niet veilig is, zal de leidinggevende BHV’er een alternatieve verzamelplaats bepalen.

Toegankelijkheid

Naast de locatie van de verzamelplaats is ook de toegankelijkheid van groot belang. De verzamelplaats moet gemakkelijk te bereiken zijn via openbare wegen en voldoende ruimte bieden voor alle aanwezigen. In situaties waar dagelijks veel mensen aanwezig zijn, kan het nodig zijn om meerdere verzamelplaatsen te kiezen. Zorg ook dat deze zichtbaar zijn, door ze aan te duiden met een bord.

Hulpdiensten

Houd daarnaast rekening met de route die professionele hulpdiensten zullen nemen. De verzamelplaats mag hulpverleners niet in de weg staan, maar moet tegelijkertijd geschikt zijn om professionele hulp op te vangen.

Verzamelplaats bord

Effectieve vluchtroutes

Het strategisch plannen van de verzamelplaats begint al bij het ontwerpen van de evacuatie routes. Het is van groot belang om deze routes regelmatig te controleren om er zeker van te zijn dat ze kloppen en gemakkelijk bereikbaar zijn.

Al met al is het bepalen van de locatie van verzamelplaatsen tijdens evacuaties een cruciaal onderdeel dat zorgvuldige aandacht vereist. Het begint bij het ontwerpen van effectieve vluchtroutes en eindigt bij het bieden van een veilige en goed doordachte evacuatie-strategie.

Tess

Hulp nodig bij het bepalen van een verzamelplaats of vragen over een ontruiming?

We helpen je graag!