Virtual Reality training over Lithium-ion branden

Velco Brandveiligheid, ZGT en Serious XR lanceren innovatieve virtual reality training ter bevordering van bewustwording rondom lithium-ion branden.

Oldenzaal 19 oktober 2023 – Velco Brandveiligheid, in samenwerking met ZGT (Ziekenhuisgroep Twente) en Serious XR, kondigt met trots de lancering aan van hun innovatieve lithium-ion virtual reality training. Deze nieuwe training is ontwikkeld om bewustwording te creëren over de gevaren van lithium-ion branden en hoe hiermee om te gaan.

De afgelopen tijd hebben accu branden steeds meer aandacht gekregen in de media en hebben ook onze cursisten vragen gesteld over deze risico’s. In reactie hierop hebben ZGT, Velco Brandveiligheid en Serious XR de handen ineengeslagen om een virtuele training te creëren die verder gaat dan de reguliere fysieke trainingen.

Lithium-ion branden zijn onvoorspelbaar en kunnen een aanzienlijke impact hebben op de gezondheid. Daarom heeft deze virtuele training tot doel deelnemers bewust te maken en preventie te bevorderen zonder hen bloot te stellen aan de gevaren van echte lithium-ion branden.

ZGT en Serious XR, belangrijke partners in deze samenwerking, hebben hun kennis ingebracht om de trainingmodule te ontwikkelen. Het ZGT erkent het toenemende belang van bewustwording rondom lithium-ion branden, gezien de groeiende aanwezigheid van accu’s in diverse medische apparaten en hulpmiddelen binnen hun faciliteiten.

Tijdens de training worden deelnemers in een virtuele ruimte geplaatst waar een lithium-ion accu ontbrandt. Ze hebben de mogelijkheid om verschillende acties uit te voeren en de gevolgen van deze acties te observeren. Een essentieel onderdeel van de training is de overdracht van kennis naar professionele hulpverleners, waarbij de nadruk ligt op waarneming, denken en handelen. Deelnemers worden in een veilige omgeving geplaatst en blootgesteld aan een stressvolle situatie, zodat ze, mocht zich ooit een echte lithium-ion brand voordoen, de situatie kunnen overzien en doeltreffend kunnen handelen.

Bij bewustwording hoort ook de detectie van mogelijke branden. Velco hoopt dat door middel van deze training bedrijven zullen worden aangemoedigd om goede branddetectie te installeren op plaatsen waar lithium-ion accu’s worden opgeslagen, wat bijdraagt aan een veiligere werkomgeving.

Op maandag 6 november 2023, de Nationale Dag van de BHV, organiseert Velco een demodag waar geïnteresseerden als een van de eersten deze virtual reality training kunnen beleven.

Voor meer informatie over de demodag en om deel te nemen, kunt u uw aanmelden via het formulier op de website van Velco.

Voor persinformatie en interview verzoeken kunt u contact opnemen met: Rudie Teunissen van Velco Brandveiligheid E: r.teunissen@velco.nl T:0541-513953

Over Velco Brandveiligheid

Velco Brandveiligheid is een toegewijd familiebedrijf met meer dan 55 jaar ervaring in brandbeveiliging. Wij zetten ons in voor de veiligheid van mensen en organisaties en geloven dat voorbereiding op noodsituaties het verschil kan maken. Met een landelijke servicedienst, deskundige adviseurs en ervaren instructeurs, bieden wij hoogwaardige service en ondersteunen ze organisaties bij het leveren en onderhouden van de juiste veiligheidsvoorzieningen, rapportages, advies over weten regelgeving, instructies en opleidingen. Wij staan voor maximale voorbereiding, veilige omgevingen en duurzaamheid.

Over ZGT (Ziekenhuisgroep Twente):

ZGT (Ziekenhuisgroep Twente) is een Topklinisch ziekenhuis dat vanuit twee onderscheidende ziekenhuislocaties (Almelo en Hengelo) een breed zorgpakket biedt voor de Twentse patiënt. Daarmee heeft het ziekenhuis een belangrijke functie in de regio en heeft het voor verschillende specialisaties ook een bovenregionale betekenis. Bijvoorbeeld op het gebied van specifieke oncologische zorg, complexe diabetes en obesitas.

Over Serious XR:

Serious XR. in Enschede is een vooraanstaand ontwikkelaar en systeemintegrator van Virtual Reality (VR) en Augmented Reality (AR) toepassingen voor educatieve, onderhouds- en trainingsdoeleinden. Het ontwerpt speciale VR- en AR-applicaties voor diverse industrieën, bedrijven en dienstverleners. Vakmensen leren zo gemakkelijk nieuwe processen aan en machines en gereedschappen gebruiken of onderhouden in gevaarlijke of ingewikkelde situaties. Tijdens onderhoudswerkzaamheden wordt virtuele hulp geboden zonder onderbreking van actuele productieprocessen. Praktijkscenario’s worden eenvoudig en doelgericht virtueel nagebootst. Elke VR- of AR-oplossing biedt concrete leerervaringen en praktische ondersteuning voor dagelijks veilig en efficiënt werken.

Rudie

Wil je meer informatie over deze training?

Wij helpen je graag.