Veiligheid na een verbouwing

Je gaat je pand verbouwen, spannend! Tijdens een verbouwing komt er veel op je af: keuzes voor het interieur, het indelen van werkplekken en ga zo maar door. Maar hoe zit het met de brandveiligheid in deze nieuwe situatie? Zijn de vluchtroutes nog kloppend en aangeduid? En hangen de brandblussers wel op een logische plek? Velco denkt graag met je mee!

Is de brandveiligheid in jouw pand goed ingeregeld?

Om te beoordelen of het pand nog voldoet aan de eisen uit het Bouwbesluit/ Besluit Bouwwerken Leefomgeving (opvolger van het bouwbesluit), moeten we eerst kijken naar de gebruiksfunctie(s) van het pand. Dit kunnen ook meerdere gebruiksfuncties zijn. In sommige gevallen is het verplicht om een gebruiksmelding te doen, voordat het pand in gebruik kan worden genomen, bijvoorbeeld wanneer er 50 personen of meer aanwezig zullen zijn.. Onderdeel van deze melding is een gebruiksmeldingsplattegrond. Velco helpt je graag om deze op te stellen.

Vluchtrouteaanduiding en hulpmiddelen

Wanneer je gaat verbouwen kan de situatie binnen je pand veranderen. Vluchtroutes kunnen veranderen en omdat de inrichting anders wordt, brandblus- en/of EHBO-middelen op een onlogische plek terecht komen.

Je medewerkers en bezoekers moeten altijd veilig kunnen vluchten. Op basis van het Bouwbesluit, dan wel BbL, en de NEN-EN1838 beoordelen we de vluchtroutes en de daarbij horende verlichtingseisen. De NEN-EN1838 is de Nederlandse norm voor het projecteren van en de eisen die worden gesteld aan verlichting.

Ook voor het projecteren van blusmiddelen hanteren we de laatste wet-en regelgeving, de NEN4001. Deze nationale normering is een handvat voor het projecteren van draagbare en verrijdbare blustoestellen. Aan de hand hiervan kunnen we onze klanten adviseren over de hoeveelheid en plaatsing van de blustoestellen.

Hoe kan Velco ondersteunen?

Bij Velco kun je terecht voor een breed scala aan advies, zowel voorafgaand aan een verbouwing, als na de verbouwing. Denk bijvoorbeeld aan het meedenken en adviseren over de inrichting van vluchtroutes, het aanleggen van noodverlichting en vluchtrouteaanduiding, rookmelders en heb je al gedacht aan een oplossing voor blusserkasten?

Ook na de verbouwing adviseren we je graag over de (voldoende) aanwezigheid van brandblusmiddelen of door het maken van nieuwe veiligheid- en ontruimingsplattegronden.

Danielle

Een afspraak maken voor een adviesgesprek of andere vragen rondom de verbouwing van jouw pand?

Neem contact met ons op en vraag naar de mogelijkheden.