De normen en regels van veiligheidspictogrammen

Veiligheidspictogrammen op de werkvloer we kennen ze allemaal wel, de gekleurde bordjes met symbolen die aangeven waar een brandblusser hangt, waar de verzamelplaats is of waar de nooduitgang is. Maar waar dienen veiligheidspictogrammen voor, waar moeten ze hangen en nog belangrijker: klopt het allemaal op jouw werkplek?

In dit artikel nemen we je mee in de zichtbaarheidseisen volgens de NEN3011 en dagen we je uit om je eigen werkplek te inspecteren. De NEN 3011:2021 is een Nederlandse norm die voorschriften biedt voor veiligheidskleuren en ontwerpprincipes van veiligheidstekens en pictogrammen.

Doel en betekenis van veiligheidspictogrammen

Bij het plaatsen van brandblus- of EHBO-middelen, zorgen wij er altijd voor dat deze zijn aangeduid met een pictogram. Dit kan een bordje zijn, maar ook bijvoorbeeld een sticker als de EHBO-koffer in een keukenkastje ligt.

Het doel is onmiddellijk aandacht te vestigen op de veiligheid in een bepaalde ruimte. Veiligheidspictogrammen spelen dus een belangrijke rol in de veiligheid van mensen. De NEN3011 stelt hier eisen aan wat betreft kleur en symbool gebruik, zodat de algemene betekenis bekend is.

Pictogram verbod

Verbod

Pictogram brandpreventie

Brandpreventie

Pictogram verbod

Gebod

Pictogram gevaar

Gevaar

Pictogram EHBO

EHBO

Pictogram evacuatie

Evacuatie

Hoe kan Velco ondersteunen?

Bij Velco kun je terecht voor een breed scala aan advies, zowel voorafgaand aan een verbouwing, als na de verbouwing. Denk bijvoorbeeld aan het meedenken en adviseren over de inrichting van vluchtroutes, het aanleggen van noodverlichting, vluchtrouteaanduiding en rookmelders en oplossing voor haspelkasten.

Ook na de verbouwing adviseren we je graag over de (voldoende) aanwezigheid van brandblusmiddelen of door het maken van nieuwe veiligheid- en ontruimingsplattegronden.

Vluchtwegverlichting Velco

Vluchtrouteaanduiding en hulpmiddelen

Wanneer je gaat verbouwen kan de situatie binnen je pand veranderen. Vluchtroutes kunnen veranderen en omdat de inrichting anders wordt, brandblus- en/of EHBO-middelen op een onlogische plek terecht komen.

Je medewerkers en bezoekers moeten altijd veilig kunnen vluchten. Op basis van het Bouwbesluit, dan wel BbL, en de NEN-EN1838 beoordelen we de vluchtroutes en de daarbij horende verlichtingseisen. De NEN-EN1838 is de Nederlandse norm voor het projecteren van en de eisen die worden gesteld aan verlichting.

Ook voor het projecteren van blusmiddelen hanteren we de laatste wet-en regelgeving, de NEN4001. Deze nationale normering is een handvat voor het projecteren van draagbare en verrijdbare blustoestellen. Aan de hand hiervan kunnen we onze klanten adviseren over de hoeveelheid en plaatsing van de blustoestellen.

Danielle

Veiligheidspictogrammen, hangen ze in jouw organisatie goed?

Neem contact met ons op voor vrijblijvend advies.