Partner in brandveiligheid: onze samenwerking met Aveleijn

Velco streeft ernaar om een partner te zijn in brandveiligheid. Maar wat houdt dat nu in? Niemand kan dat beter beschrijven dan onze eigen klanten. In deze editie: Aveleijn.

Ruim 7 jaar een geslaagde samenwerking

Al meer dan 50 jaar biedt Aveleijn zorg, ondersteuning, behandeling en advies aan mensen met een verstandelijke beperking of lage sociale redzaamheid. Met circa 85 locaties is Aveleijn een belangrijke organisatie die mensen ondersteunt in hun volwaardig burgerschap. Velco verzorgt voor Aveleijn de BHV-cursussen en ondersteunt bij ontruimingsoefeningen. Daarnaast worden de blusmiddelen, nood- en vluchtwegverlichting en EHBO-middelen door Velco verzorgd en periodiek onderhouden.

Onder het genot van een kop koffie hebben we de tijd genomen om te reflecteren op onze samenwerking en een blik geworpen op de toekomst. Dit gesprek was samen met Raoul Evers, adviseur Arbo en Veiligheid bij Aveleijn. De samenwerking tussen Aveleijn en Velco bestaat ruim 7 jaar. Binnen deze samenwerking is Raoul een belangrijke gesprekspartner.

We hebben Raoul een aantal vragen gesteld over onze samenwerking. We hebben gesproken over hoe Velco, Aveleijn ondersteunt in het uitdragen van haar missie, de waarde van het opbouwen van kennis en hoe we kijken naar de toekomst.

Hoe zou je de samenwerking met Velco het beste beschrijven?

Velco en Aveleijn hebben een prettige samenwerking welke beschreven kan worden als open en direct. Het persoonlijke contact met vaste contactpersonen van Velco vergemakkelijkt de communicatie aanzienlijk. Velco begrijpt snel wat er nodig is, zelfs zonder uitgebreide uitleg.

Mijn eigen inbreng wordt ook er gewaardeerd. Dit is bijvoorbeeld duidelijk zichtbaar in de ontwikkeling van het programma voor de cursussen die Aveleijn bij Velco volgt. Hierin worden onderwerpen die voor Aveleijn belangrijk zijn meegenomen. Kortom, ik ben erg tevreden over deze samenwerking. Het is niet voor niets dat we al ruim 7 jaar lang nauw met elkaar samenwerken.

Velco begrijpt snel wat er nodig is, zelfs zonder uitgebreide uitleg - Raoul Evers, Adviseur Arbo en Veiligheid bij Aveleijn

Hoe ondersteunt de samenwerking met Velco Aveleijn om haar missie en kernwaarden uit te voeren?

Vanuit de missie van Aveleijn, ”Een leven vol betenis”, wil Aveleijn bijdragen aan een volwaardig leven voor al haar clienten. Het zelfstandig kunnen wonen is een belangrijk doel waarbij de brandveiligheid en de zelfredzaamheid uiteraard worden meegenomen.

De brandveiligheidsaspecten die Velco oppakt dragen bij aan het zelfstandigen veilig kunnen wonen. Een mooi voorbeeld hiervan is het gebruik en bespreken van de WARR-score tijdens de BHV-cursus.

Met dit instrument krijgen de BHV’ers namelijk inzicht in de zelfredzaamheid van de bewoners tijdens een calamiteit en worden eventuele aanvullende ontruimingsmaatregelen inzichtelijk gemaakt.

Deze maatregelen kunnen bestaan uit extra ontruimingsmiddelen en/of de inzet van meer BHV’ers. Velco ondersteunt Aveleijn in het aanleveren van de extra ontruimingsmiddelen zoals ontruimingsmatrassen en evacuatiestoelen en voorziet eventueel in de benodigde training voor het veilig en effectief gebruik van deze middelen.

Draagt de samenwerking met Velco bij aan een gevoel van zekerheid en veiligheid binnen Aveleijn, en hoe uit zich dat?

Ja, zeker. Vanuit het systeem van BIOC (Bouwwerk, Installatie, Organisatie en Cultuur) is het belangrijk om zichtbare langetermijnpartners te hebben die de organisatie constant en effectief ondersteund. De medewerkers van Aveleijn bouwen mede door de samenwerking mt Velco al veel expertise op en kunnen voor advies altijd terugvallen op Velco.

Het personeelsverloop in de zorg en zo ook bij Aveleijn, maakt het noodzakelijk om constant nieuwe medewerkers op te leiden, te trainen en bewust te maken van de (brand)veiligheid. Hierin is de samenwerking tussen de afdeling leerwijzer van Aveleijn en Velco van groot belang zodat het gewenste veiligheidsniveau wordt behaald en behouden. Mede dankzij deze samenwerking zijn we postief gestemd over het proces en hoe dit wordt opgepakt door Velco.

Velco wil door aantoonbare brandveiligheid zorgen dat Aveleijn nog beter kan focussen op waar het echt om gaat: jullie bewoners en medewerkers. Kan je specifieke brandveiligheidsmaatregelen noemen die we hier bij Aveleijn aan bijdragen?

Velco blijft samen met Aveleijn voortdurend bezig met het verbeteren van de brandveiligheid en past maatregelen aan waar nodig. Dit is een continu proces, omdat gebouwen en installaties na verloop van tijd door intensief gebruik slijtage vertonen. Een simpel geboord gat in een brandwerende muur kan al gevolgen hebben voor de brandveiligheid. Maar ook defecten aan bijvoorbeeld blusmiddelen kunnen belemmering vormen tijdens de bestrijding van een brand. Omdat de medewerkers van Velco veel expertise hebben in het onderhouden van nood- en vluchtwegverlichting, blusmiddelen en de EHBO-middelen zorgen zij er op deze manier voor dat gebouwen en middelen op belangrijke punten voldoen aan de normen.

Soms worden er in samenspraak met Aveleijn en Velco zogenaamde bovenwettelijke maatregelen getroffen. Een mooi voorbeeld hiervan is het plaatsen van extra blusmiddelen in de nabijheid van cliënten met een zogenaamd risicovol rookgedrag, waardoor de hulpverleners per direct kunnen beschikken over een blusmiddel indien er een band ontstaat in de woonruimte van de cliënt.

Mensen voelen zich daarom voorbereid, ze weten hoe ze moeten handelen in geval van een calamiteit of noodsituatie. Denk bijvoorbeeld aan medewerkers die ’s nachts de enige BHV’er is op een cluster. Wanneer zo’n medewerker geïnformeerd is en weet hoe de brandcompartimentering werkt en dat een gebouw door juist handelen niet van links naar rechts afbrand dan zie je dat dat heel veel rust brengt. (Brandcompartimentering is het onderverdelen van een gebouw in het brandcompartimenten om zo brandoverslag van het ene compartiment naar het andere tegen te gaan.)

Ook de keuze voor één type AED, de Samaritan AED, is bewust gemaakt. Dit creëert herkenbaarheid en uniformiteit binnen de organisatie. De expertise van Velco helpt bij het nemen van de juiste keuzes, maatregelen en het creëren van herkenbaarheid, overzicht en uniformiteit. Dit stelt onze mensen in staat om hun werk voor- en tijdens een calamiteit of noodsituatie uit te voeren.

Het is geweldig dat we nu gebruik kunnen maken van het oefencentrum bij Velco, onder andere omdat het oefencentrum een apart gedeelte heeft dat specifiek is ingericht voor de zorgsector. - Raoul Evers, Adviseur Arbo en Veiligheid bij Aveleijn

Wat is jullie ervaring van het praktisch kunnen oefenen in ons oefencentrum?

De mensen die het oefencentrum van Velco hebben bezocht komen erg positief terug. Onze vorige BHV-trainer voerde brandblusoefening uit in het fietsenhok en de reanimatie-oefening op de gang. Toen hebben we geconcludeerd dat een praktische training met een goede instructeur essentieel is voor cursisten omdat hierdoor de kwaliteit van de training wordt geborgd en het gewenste niveau wordt behaald.

Het is dus geweldig dat we nu gebruik kunnen maken van het oefencentrum bij Velco, onder andere omdat het oefencentrum een apart gedeelte heeft dat specifiek is ingericht voor de zorgsector. Daarnaast kunnen we ook oefenen in de escaperoom en gebruik maken van de middelen die we ook bij de Aveleijn locaties gebruiken. Neem bijvoorbeeld het evacuatiematras en de evacuatiestoel: onze mensen kunnen bij Velco in een realistische situatie echt oefenen met deze middelen. Dit zorgt voor herkenbaarheid wat de kwaliteit van de training ten goede komt.

Wat is de meerwaarde van de samenwerking met Velco haar eigen instructeurs?

We zien absoluut meerwaarde in de samenwerking met Velco haar eigen instructeurs. Dit is erg belangrijk, omdat er veel verschillende cursussen gegeven worden aan een grote groep medewerkers. Wanneer je een instructeur hebt die het bedrijf kent en veel weet van de gebruikte gebouwen en/of de zorg, dan kan deze instructeur dus al veel basiskennis overdragen aan de cursisten. Je kunt natuurlijk altijd een algemene uitleg geven over het blussen van een eenvoudige brand met schuim, maar juist de meerwaarde komt naar voren wanneer instructeurs het bedrijf kennen en de interactie aangaan met cursisten. Het is dus erg goed om instructeurs te hebben die het bedrijf kennen, de procedures begrijpen en de cultuur kennen. Dit zie je duidelijk terug bij Velco en dat draagt echt bij aan de veiligheid.

Kan je het ultieme doel voor de samenwerking tussen Velco en Aveleijn beschrijven?

Het verkrijgen van inzicht in wie wat doet het creëren van herkenbaarheid, overzicht en uniformiteit is erg belangrijk. Dit stelt Aveleijn in staat om de samenwerking met Velco te verbeteren, zodat Aveleijn zich meer kan richten op haar kerntaken. Hierbij hechten we waarde aan een duurzame samenwerking

Het ultieme doel van de samenwerking is totale ontzorging, waarbij de managers van de clusters zich geen zorgen hoeven te maken over veiligheidskwesties en alle benodigde informatie en ondersteuning gemakkelijk kunnen vinden via een themapagina of het contact met Velco. Idealiter wil je dus een gestroomlijnd proces waarbij alle aspecten van veiligheid en BHV goed worden afgehandeld zonder dat de locatiemanagers er veel tijd en moeite in hoeven te steken.

Petra

Benieuwd hoe de samenwerking met jouw organisatie eruit kan zien?

Neem contact met ons op.