Nieuwe REOB-regeling voor gecertificeerde onderhoudsbedrijven

De nieuwe REOB 5.0 regeling voor gecertificeerde onderhoudsbedrijven is per 1 december 2019 in werking. Dat betekent dat alle REOB gecertificeerde onderhoudsbedrijven vanaf toen één jaar de tijd hebben gehad om te voldoen aan de nieuwe eisen uit de regeling.

In verband met die nieuwe regeling heeft het Kiwa NCP een voorlichtingsdag georganiseerd voor de gecertificeerde bedrijven. Op deze dag kwamen een aantal pijnpunten aan de orde. Dat betrof het oneigenlijk gebruiken van REOB door niet gecertificeerde bedrijven. Bijvoorbeeld bedrijven die alleen een REOB gediplomeerd monteur in dienst hebben, maar als bedrijf niet voldoen aan de certificatie-eisen. Het Kiwa NCP treedt op tegen dergelijke praktijken.

Ook het inzetten van aerosol “spuitbussen” als alternatief voor kleine blusmiddelen is zo’n thema. Standpunt van het Kiwa NCP is dat ook de aerosol spuitbussen, die voldoen aan de PR EN 16856 nuttig kunnen zijn, maar nog steeds geen alternatief zijn voor de kleine blusmiddelen zoals gesteld in het Bouwbesluit.

Op 15 juli 2021 heeft Velco haar audit opnieuw succesvol doorlopen. Ook aan de eisen uit de 5.0 regeling bleek Velco goed te voldoen. De nieuwe REOB-certificaten voor kleine blusmiddelen, brandslanghaspels en de droge blusleidingen konden aan de wand worden opgehangen. Zo weet jij zeker dat wij over de juiste kennis beschikken voor het onderhoud van jouw blusmiddelen.

Frank

Wil je weten hoe dat gaat met zo'n REOB Audit?

Onze servicemanager vertelt je er graag over.