Nieuwe wetgeving kinderopvang en peuterspeelzalen

Per 1 januari 2018 is de wet IKK (Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang) in werking getreden. Deze wet schrijft voor dat tijdens openingsuren bij peuterspeelzalen, kinderdagverblijven, naschoolse opvang en gastouders op iedere locatie ten minste één volwassene aanwezig moet zijn die beschikt over een certificaat Kinder-EHBO.

Een ongeluk zit in een klein hoekje. Een spreekwoord dat zeker op kinderen van toepassing is. Jaarlijks worden gemiddeld 140.000 kinderen op de spoedeisende hulpverlening behandeld als gevolg van een ongeval thuis, op school, bij de opvang of tijdens het sporten. Om bij dit soort incidenten snel en adequaat te kunnen handelen biedt Velco de cursus Kinder-EHBO van het Rode Kruis aan.

Alleen een EHBO diploma volstaat vaak niet omdat er geen aparte module aan toegevoegd is die gericht is op het handelen bij kinderen.

Kinder EHBO verschilt in een aantal opzichten van volwassen EHBO.

In eerste instantie is de lichaamsbouw van baby’s en kinderen anders. Kinderen zijn kleiner en flexibeler, waardoor ze soms beter bestand zijn tegen gevaren of risico’s en aan de andere kant soms juist meer ridico’s lopen. Denk maar aan de inname van een bepaalde hoeveelheid giftige stof. Dat kan voor kinderen veel ernstiger uitwerking hebben dan voor volwassenen.

Een voorbeeld waarbij het voor kinderen anders werkt als volwassenen is de reanimatie. Voor kinderen wordt een ander reanimatieprotocol aangehouden waarbij er gestart wordt met beademen en niet met de hartmassage. Dat komt omdat voor kinderen een hartstilstand direct verband houd met zuurstoftekort. Bij volwassenen is dat juist circulatie.

Verder reageren kinderen heel puur. Bij kinderen en dan met name bij kleine kinderen en baby’s is het moeilijk te achterhalen wat er precies aan de hand is. Simpelweg omdat je moeilijker met hen kan communiceren.

Dat maakt dat het behandelen en benaderen van kinderen op een andere manier moet worden uitgevoerd. Bij de cursus Kinder EHBO van Velco wordt er ingegaan op die bijzonderheden. De focus ligt op hoe je moet handelen in diverse eerste hulp gevallen.

Wat is een gecertificeerd ‘Kinder-EHBO’ diploma?

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft op 1 september 2017 in de Staatscourant een lijst gepubliceerd van alle onafhankelijk certificeringen die daarvoor erkend zijn. Hiervoor gelden een aantal door het ministerie en betrokken sectorpartijen opgestelde voorwaarden:

 • Zij is onafhankelijk;
 • Zij verzorgt zelf geen onderwijs met betrekking tot het te verlenen certificaat;
 • Zij biedt zelf geen onderwijs aan met betrekking tot het te verlenen certificaat;
 • Zij schrijft geen onderwijsmethode en onderwijsmateriaal voor met betrekking tot het te verlenen certificaat;
 • Zij geeft zelf het certificaat af voor maximaal twee jaar;
 • Zij ziet zelf toe op de kwaliteit van het voor het verkrijgen van het certificaat af te leggen examen;
 • Zij registreert zelf de behaalde certificaten en de geldigheidsduur in een register.

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de volgende erkende instanties aangewezen:

 • Eerste Hulp aan kinderen van het Oranje Kruis;
 • Spoedeisende Hulpverlening bij Slachtoffers van NedCert;
 • Acute Zorg bij kinderen van NIKTA;
 • Acute Zorgverlener Module Kind en Omgeving van NIKTA;
 • Eerstehulpverlener van NIKTA;
 • Spoedeisende Hulpverlening bij Kinderen van NedCert;
 • Basis Eerstehulpverlener-LPEV met de aantekening Eerste hulp aan Kinderen van Stichting LPEV;
 • Eerste Hulp aan Baby’s en Kinderen van het Nederlandse Rode Kruis;
  Eerste Hulp bij werken met kinderen van het Nederlands Instituut voor Bedrijfshulpverlening.

Machtiging Velco

Velco Brandbeveiliging is gemachtigd om een 6-tal van deze opleidingen te mogen verzorgen:

 • Eerste hulp aan kinderen van het Oranje Kruis
 • EHBO inclusief eerste hulp aan kinderen van het Oranje Kruis
 • Eerste hulp aan baby’s en kinderen van het Rode Kruis
 • BHV inclusief eerste hulp aan kinderen van het Rode Kruis
 • Eerste hulp bij het werken met kinderen van het NIBHV
 • BHV inclusief eerste hulp bij het werken met kinderen van het NIBHV
Martijn

Heb jij je kinder EHBO certificaten al voor elkaar?

Als je op dit moment nog niet in het bezit bent van een van voorgenoemde certificaten voldoe je niet aan de nieuwe wetgeving. Neem contact op om je in te schrijven voor een opleiding kinder EHBO. Wij helpen je graag verder.