Is een BHV-koffer verplicht?

De BHV-koffer is ‘het gereedschap’ van uw BHV’er. Zonder een goede BHV-koffer is het voor een BHV’er niet mogelijk om de benodigde hulp te verlenen. Zoals de Rijksoverheid vermeld op haar website: “Uw werkgever zorgt ervoor dat BHV’ers goede scholing en uitrusting krijgen. Zodat u eerste hulp bij ongevallen kunt verlenen, kleine branden kunt bestrijden en mensen kunt evacueren.”

De BHV-koffer

Het is verplicht om een goede BHV-uitrusting op de werkvloer te hebben. Hier is de BHV-koffer een onmisbaar onderdeel van. Het is van groot belang om bij incidenten snel en goed te kunnen handelen. De BHV-koffer voorziet de BHV’er van de middelen die nodig zijn.

De wet stelt niet vast hoeveel of welke verbandmiddelen er op het bedrijf aanwezig zouden moeten zijn. In de verbandrichtlijnen zoals die zijn samengesteld door het Oranje Kruis is vastgesteld wat de minimale inhoud zou moeten zijn van een BHV-koffer op basis van kwaliteit, doeltreffendheid, veiligheid en gebruiksvriendelijkheid.

Overigens betekent dit niet dat alleen die materialen die genoemd worden in de richtlijnen gebruikt mogen worden. Er zijn vele materialen op de markt, waarmee goed eerste hulp verleend kan worden. In de BHV-koffer mag dus meer aanwezig zijn dan de opsomming in de richtlijnen, maar een verbanddoos wordt wel afgekeurd wanneer er minder dan de opsomming in zit.

Wie controleert de BHV-koffer?

Voor bedrijven is het een wettelijke Arbo-verplichting om ‘regelmatig’ de controle van de BHV-koffer uit te voeren. Zo weet je zeker dat je over de juiste BHV-middelen beschikt als het nodig is. Het gaat ten slotte om de veiligheid van jouw medewerkers, bezoekers en jezelf.

Wij kunnen op locatie jouw BHV-koffer onderhouden. Hiermee word je volledig ontzorgt en ben je verzekerd van een gevulde BHV-koffer. Het is belangrijk om de BHV-koffer jaarlijks te laten controleren Onze servicemonteur controleert de BHV-koffer op onderstaande punten:

Controle per artikel of het aanwezig is
Controle van alle middelen op houdbaarheid
Artikelen die (bijna) over de houdbaarheidsdatum zijn worden vervangen
Artikelen die ontbreken worden aangevuld
Raymond

Worden de BHV koffers bij jou onderhouden?

Laat jouw BHV koffers door ons inspecteren en klaarmaken voor een noodsituatie.