Is een BHV-koffer verplicht?

De BHV-koffer is ‘het gereedschap’ van uw BHV’er. Zonder een goede BHV-koffer is het voor een BHV’er niet mogelijk om de benodigde hulp te verlenen. Zoals de Rijksoverheid vermeld op haar website: “Uw werkgever zorgt ervoor dat BHV’ers goede scholing en uitrusting krijgen. Zodat u eerste hulp bij ongevallen kunt verlenen, kleine branden kunt bestrijden en mensen kunt evacueren.”

De BHV-koffer

Het is dus verplicht om een goede BHV-uitrustig op de werkvloer te hebben. Hier is de BHV-koffer een onmisbaar onderdeel van. Het is van groot belang om bij incidenten snel en goed te kunnen handelen. De BHV-koffer voorziet de BHV’er van de middelen die hij of zij nodig heeft.

De wet stelt niet vast hoeveel of welke verbandmiddelen er op het bedrijf aanwezig zouden moeten zijn. In de verbandrichtlijnen zoals die zijn samengesteld door het Oranje Kruis is vastgesteld wat de minimale inhoud zou moeten zijn van een BHV-koffer op basis van kwaliteit, doeltreffendheid, veiligheid en gebruiksvriendelijkheid.

Overigens betekent dit niet dat alleen die materialen die genoemd worden in de richtlijnen gebruikt mogen worden. Er zijn vele materialen op de markt, waarmee goed eerste hulp verleend kan worden. In de verbanddoos mag dus meer aanwezig zijn dan de opsomming in de richtlijnen, maar een verbanddoos wordt wel afgekeurd wanneer er minder dan de opsomming in zit. Andere artikelen kunnen dus opgenomen worden. Er moet wel gewaakt worden voor een overdaad aan middelen. Dit werkt slechts kostenverhogend en zal het gebruik van de set afremmen doordat het overzicht verloren gaat.

Wie controleert de BHV-koffer?

Voor bedrijven is het een wettelijke Arbo-verplichting om ‘regelmatig’ de controle van de BHV-koffer uit te voeren. Zo weet u zeker dat u over de juiste middelen beschikt als het nodig is. Het gaat ten slotte om de veiligheid van uw medewerkers, bezoekers en uzelf.

Velco biedt de service om op locatie uw BHV-koffer te onderhouden. Hiermee geeft u de zorg uit handen en bent u verzekerd van een goed verzorgde BHV-koffer. Het is belangrijk om het controleren van de BHV-koffer secuur uit te voeren. De Velco monteur controleert jaarlijks de BHV-koffer op de volgende punten:

  • Controle per artikel of het aanwezig is;
  • Controle van alle middelen op houdbaarheid;
  • Artikelen die (bijna) over de houdbaarheidsdatum zijn worden vervangen;
  • Artikelen die ontbreken worden aangevuld.
Tim

Worden de BHV koffers bij jou onderhouden?

Laat jouw BHV koffers door ons inspecteren en klaarmaken voor een noodsituatie.