Onderhoud droge blusleidingen

De droge blusleidingen in het gebouw zijn aan onderhoud onderhevig. Het is ook niet voor niets verplicht volgens het bouwbesluit. Rubberen afdichtingen kunnen uitdrogen, brandkranen staan open, blinddeksels zijn verdwenen. Er zijn diverse oorzaken waardoor blusleidingen niet zo zouden werken als ze moeten werken. Daarom is het belangrijk dat er regelmatig onderhoud of inspectie plaatsvindt.

Wat zijn droge blusmiddelen

Een droge blusleiding is een leiding in de constructie van het gebouw waar een blusslang op aangesloten kan worden. Zo heeft de brandweer ook bij brand op hoge verdiepingen voldoende bluswater tot haar beschikking. Meestal zit er in hoge gebouwen op elke verdieping een aansluiting.

De aanwezigheid van droge blusleidingen is verplicht als de hoogste vloer van een gebouw hoger dan 20 meter meter is. Voor gebouwen hoger dan 70 meter is er bovendien een opvoerpomp nodig om het water

Waarvoor worden droge blusleidingen gebruikt?

Een droge blusleiding kan door de brandweer worden gebruikt om bluswater in hoge gebouwen op de juiste verdieping te krijgen. Een brandweerman kan zijn  brandslang op het aansluitpunt aansluiten, zodat hij direct aanvoer van bluswater heeft op hoger gelegen verdiepingen en zo effectief de brand kan bestrijden.

Tijdig onderhoud van een droge blusleiding

Het onderhoud aan droge blusleidingen voeren wij uit volgens de NEN 1594. Jaarlijkse inspectie van de leiding en een 5-jaarlijkse beproeving van de druk. Hiervoor is de Velco Servicedienst REOB erkend.

Droge blusleiding

Preventief onderhoud door de vakman van Velco

Het onderhoud aan jouw brandblusmiddelen moet tijdig gebeuren. Het gaat immers om veiligheid. Bij Velco hebben we alle maatregelen genomen om op tijd bij onze klanten te komen. Ook wanneer dat lastig is, zoals bij onderhoud van droge blusleidingen. Tijdig onderhoud is onze belofte.

Inspectie droge blusleiding

Velco voert de jaarlijkse inspectie uit aan jouw blusleiding. Zowel hogedruk blusleidingen als lagedruk stijgleidingen. De testen worden uitgevoerd door hiertoe opgeleide en gediplomeerde monteurs. Bij de jaarlijkse inspectie wordt de leiding op minimaal 24 punten getest. Een en ander wordt vastgelegd in het logboek en er wordt een attest opgemaakt, die u aan derden kunt verstrekken.

Aantoonbaar onderhoud droge blusleiding

Gelijk na afloop van het onderhoud van de blusleiding ontvang je digitaal een onderhoudsrapport. Op dit onderhoudsrapport kan je exact te zien is wat er is uitgevoerd en hoe de brandveiligheid er nu voor staat. Uiteraard bespreekt de inspecteur dat ook met je.

Droge blusleiding water

Functionele beproeving

De functionele test voert Velco eens per 5 jaar uit met een speciaal daartoe ingerichte servicewagen. De Velco servicewagens zijn zelfvoorzienend qua water en stroom. Voor de werkelijke beproeving met water voeren we eerst een test uit met lucht. Hiermee voorkomen we dat er onnodig waterschade ontstaat. De testen worden uitgevoerd door hiertoe opgeleide en gediplomeerde monteurs. Van de inspecties en keuringen wordt een attest gemaakt, die u aan derden kunt verstrekken.

Onderhoudsabonnement blusmiddelen

Sluit een Velco onderhoudsabonnement af voor periodieke controle en het onderhoud van droge blusleidingen of hogedrukleidingen. Met een onderhoudsabonnement ben je verzekerd van tijdig en goed onderhoud door gekwalificeerde monteurs. Met een Velco onderhoudsabonnement profiteer je van de volgende voordelen:

Zeker en tijdig onderhoud van droge blusleidingen
Betrouwbaarheid van deskundig onderhoud door gekwalificeerde monteurs
Eén aanspreekpunt voor al je blusmiddelen
Onderhoudstarief inclusief voorrijkosten en verzegelingen
Karel

Weet jij wanneer de droge blusleiding onderhouden moet worden?

Neem contact op met onze expert Karel.