Vervoer gevaarlijke stoffen en brandblussers

Het vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg is aan regels geboden. Deze zijn vastgelegd in de Europese richtlijn 94/55/EG. Deze richtlijn is bekend onder de naam VLG/ADR en staat voor de regeling vervoer over land van gevaarlijke stoffen (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

Daarin staat aan welke voorwaarden voldaan moet worden wanneer je gevaarlijke goederen wilt vervoeren. Het gaat over de stoffen die onder de ADR vallen. De maatregelen die moeten worden genomen inzake verpakking en etikettering et cetera.

Brandblussers zelf vallen onder de ADR en worden dus aangemerkt als gevaarlijke stoffen. Dat komt omdat het drukvaten zijn. Zowel de brandblussers onder constante druk als ook de patronenblussers en de CO2 blussers. Dat stelt eisen aan de verpakking en het vervoer.

Ook brandblussers vallen onder de ADR verpakkingseisen

De verpakkingseisen binnen het ADR zijn zodanig dat het de brandblussers stevig verpakt moeten zijn. Naast de stevige verpakking zijn er eisen aan de etikettering. Je moet aan de buitenkant kunnen zien dat er een brandblusser in de doos zit. Dat zie je aan de vermelding van het UN nummer. Het UN nummer is het nummer van de Verenigde Naties dat de specifieke klasse van gevaarlijke stoffen aanduid. UN1044 staat voor Brandblussers met drijfgas of vloeibaar gas. Brandblussers vallen onder klasse 2.2. Dat moet je op het etiket terugvinden.

Bijzondere bepaling regel 594

In het ADR zijn diverse uitzonderingsregels gemaakt. Een daarvan is de 594. Dat houdt in dat brandblusapparaten die vallen onder het UN nummer 1044 niet worden aangemerkt als gevaarlijke stoffen, mits wordt voldaan aan onderstaande voorwaarde:

  • De verpakking van de brandblusapparaten biedt voldoende bescherming tegen onbedoeld afgaan van de brandblusser.

Brandblussers als maatregel in het ADR

Bij het vervoer van goederen volgens het ADR moet je onder andere brandbestrijdingsmaatregelen nemen. Daarbij geld hoe groter de vervoerscapaciteit hoe meer blusmiddelen.

Dus voor een grote vrachtwagen met een totaalgewicht van 8.000 kg heb je in de cabine een brandblusser nodig van minimaal 2 kg en op de lading een brandblusser van minimaal 6 kg. Samen moeten deze blustoestellen minimaal een capaciteit hebben van minimaal 12 kg. Hoe je dat wilt bereiken mag je zelf invullen. Bijvoorbeeld door een 2 kg in de cabine en een 12 kg op de trailer. Maar ook een 3 kg in de cabine en een 9 kg op de trailer is mogelijk. En als je wilt kun je ook een 6 kg in de cabine en een 6 kg op de trailer plaatsen.

Poederblussers

Nu zijn we in Nederland gewend vaak schuimblussers toe te passen. Voor het vervoer van gevaarlijke stoffen onder het ADR gaat dat niet op. Daar is expliciet poeder voorgeschreven. Dus ook voor de cabine.

Bereikbaarheid brandblusser

Het spreekt vanzelf dat de blustoestellen goed bereikbaar moeten zijn voor de chauffeur en dat de blustoestellen deugdelijk vastzitten en beschermd zijn tegen weersinvloeden.

Remco

Graag meer informatie of advies?

Neem dan gerust contact met ons op.