Brandveiligheidsmonitor – Eerste hulp maatregelen

De komende maanden nemen we je mee in de brandveiligheidsmonitor. Iedere maand behandelen we een hoofdstuk hier uit. De brandveiligheidsmonitor is een uitstekend product om de brandveiligheid van bedrijven in kaart te brengen. In deze derde editie gaan we het hebben over eerste hulp maatregelen brandveiligheidsmonitor.

Overleeft jouw bedrijf een grote calamiteit?

Met brandveiligheid valt niet te spotten. Wat is de situatie binnen jouw bedrijf? Weet je zeker dat alles goed voor elkaar is op het gebied van brandveiligheid? Door de juiste preventiemaatregelen te nemen kan je risico’s verminderen. Velco kan je door middel van de brandveiligheidsmonitor ondersteunen en knelpunten inzichtelijk maken, om vroegtijdig passende maatregelen te nemen. De brandveiligheidsmonitor richt zich op alle facetten van (brand)veiligheid binnen jouw bedrijf. Deze keer belichten we diverse eerste hulpmiddelen.

In de Arbeidsomstandighedenwet wordt het volgende beschreven:

“De werkgever zorgt voor de veiligheid en de gezondheid van de werknemers inzake alle met de arbeid verbonden aspecten en voert daartoe een beleid dat is gericht op zo goed mogelijke arbeidsomstandigheden, waarbij hij, gelet op de stand van de wetenschap en professionele dienstverlening, het volgende in acht neemt: Doeltreffende maatregelen worden getroffen op het gebied van de eerste hulp bij ongevallen, de brandbestrijding en de evacuatie van werknemers en andere aanwezige personen, en doeltreffende verbindingen worden onderhouden met de desbetreffende externe hulpverleningsorganisaties;”

Doeltreffende maatregelen

De Arbowet bevat alleen de verplichting van werkgevers om de veiligheid en gezondheid van werknemers te waarborgen. Volgens de Arbowet moeten er doeltreffende maatregelen getroffen worden op het gebied van eerste hulp en de uitrusting, afhankelijk van de risico’s van de organisatie. Het nemen van betreffende ‘doeltreffende’ maatregelen verschilt uiteraard in elke situatie. Dat maakt het meteen ook erg lastig. Op basis van de ervaring en kennis binnen Velco Brandveiligheid zijn wij in staat om jou in elke situatie te voorzien van een advies waarin de benodigde doeltreffende maatregelen voor jouw organisatie beschreven zijn. Een juiste balans van deze veiligheidsmiddelen, procedures en opleidingen maakt het verschil tussen succes en falen.

Enkele voorbeelden van doeltreffende maatregelen:

  • Het plaatsen van een AED. In Nederland zijn minstens vijftig van de duizend sterfgevallen veroorzaakt door hartfalen. Met elke minuut dat er niet wordt ingegrepen neemt de overlevingskans van de getroffen personen met 10-12% af. Automatische Externe Defibrillatoren (AED’s) kunnen hierbij levens redden.
  • Zorg voor een BHV-koffer, aansluitend op de doelgroep, met (hulp)middelen die noodzakelijk zijn voor eventuele risico’s in jouw organisatie. De BHV-koffer is het “gereedschap” van de BHV’er. Zonder een goede BHV-koffer is het voor een BHV’er niet mogelijk om de benodigde hulp te verlenen.
  • Stel vast of er andere hulpmiddelen noodzakelijk zijn om de veiligheid te vergroten. Denk bijvoorbeeld aan een brancard. Een evacuatiematras of evac chair, kan een onmisbaar hulpmiddel zijn voor personentransport over trappen in situaties waarin de lift niet gebruikt kan worden. Wist je dat: ongeveer 10% van de personen die zich in een gebouw bevinden een onverwacht risico vormen op grond van hun lichamelijke gesteldheid?
  • Indien nodig moeten er nood- & oogdouches aanwezig zijn. Goed functionerende nood- & oogdouches zijn onmisbaar bij het werken met gevaarlijke stoffen.
  • Zorg voor jaarlijkse inspectie en onderhoud aan alle aanwezige hulpmiddelen. Alleen dan waarborg je dat deze optimaal functioneren en voldoen aan de gestelde richtlijnen.

Door het uitvoeren van de brandveiligheidsmonitor eerste hulp maatregelen kan Velco Brandveiligheid de situatie uitstekend in kaart brengen. Dit geeft je inzicht in jouw huidige situatie. Velco Brandveiligheid adviseert je op het gebied van wet en- regelgeving en de veiligheid. Hiermee kunnen we samen de veiligheid naar een hoger niveau brengen.

Geïntereseerd? Neem contact op met de afdeling Verkoop via verkoop@velco.nl of bel met 0541- 513953

Danielle

Interesse in een brandveiligheidsmonitor?

Neem gerust contact met ons op en wij leggen je graag uit wat je allemaal kan verwachten.