Veilig en effectief: de brandveiligheidsmonitor

Hoe goed is de veiligheid bij jouw bedrijf geregeld? De brandveiligheidsmonitor van Velco is een uitstekend product om de brandveiligheid van bedrijven in kaart te brengen.

Overleeft jouw bedrijf een grote calamiteit?

Met brandveiligheid valt niet te spotten. Wat is de situatie binnen jouw bedrijf? Weet je zeker dat alles goed voor elkaar is op het gebied van brandveiligheid? Door de juiste preventiemaatregelen te nemen kan je risico’s verminderen. Velco kan je door middel van de brandveiligheidsmonitor ondersteunen en knelpunten inzichtelijk aken, om vroegtijdig passende maatregelen te treffen. De brandveiligheidsmonitor richt zich op alle facetten van (brand)veiligheid binnen jouw bedrijf. Deze keer belichten we diverse eerste hulpmiddelen.

In de arbeidsomstandighedenwet wordt het volgende beschreven:

”De werkgever zorgt voor de veiligheid en de gezondheid van de werknemers inzake alle met de arbeid verbonden aspecten en voert daartoe een beleid dat is gericht op zo goed mogelijke arbeidsomstandigheden, waarbij hij, gelet op de stand van de wetenschap en professionele dienstverlening, het volgende in acht neemt: Doeltreffende maatregelen worden getroffen op het gebied van de eerste hulp bij ongevallen, de brandbestrijding en de evacuatie van werknemers en andere aanwezige personen, en doeltreffende verbindingen onderhouden met de desbetreffende externe hulpverleningsorganisaties;”

Doeltreffende maatregelen

De Arbowet bevat alleen de verplichting van werkgevers om de veiligheid en gezondheid van werknemers te waarborgen. Volgens de Arbowet moeten er doeltreffende maatregelen getroffen worden op het gebied van eerste hulp en uitrusting, afhankelijk van de risico’s van de organisatie. Het nemen van doeltreffende maatregelen verschilt uiteraard in elke situatie. Dat maakt het meteen ook erg lastig. Op basis van de ervaring en kennis binnen Velco Brandveiligheid zijn wij in staat om jou in elke situatie te voorzien van een advies waarin de benodigde maatregelen voor jouw organisatie beschreven zijn. Een juiste balans van deze veiligheidsmiddelen, procedures en opleidingen maakt het verschil tussen succes en falen.

brandmeldinstallatie brandveiligheidsmonitor

Veilige maatregelen voor jouw bedrijf

Het plaatsen van een AED

In Nederland zijn minstens vijftig van de duizend stergevallen veroorzaakt door hartfalen. Met elke minuut dat er niet wordt ingegrepen neemt de overlevingskans van de getroffen personen met 10-12% af. AED’s kunnen hierbij levens redden.

BHV-koffer

Zorg voor een complete BHV-koffer met hulpmiddelen die noodzakelijk zijn voor jouw organisatie. Zonder een goede BHV-koffer is het voor een BHV’er niet mogelijk om de benodigde hulp te verlenen.

Brancard, evacuatiematras of Evac Chair

Ga na of het nodig is om hulpmiddelen aan te schaffen zoals: een brancard, evacuatiematras of Evac Chair. Deze hulpmiddelen zijn onmisbaar voor personentransport over trappen in situaties waarin de lift niet gebruikt kan worden.

Nood-en oogdouches

Goed functionerende nood- & oogdouches zijn onmisbaar bij het werken met gevaarlijke stoffen.

Jaarlijks onderhoud hulpmiddelen

Zorg voor jaarlijkse inspectie en onderhoud aan alle aanwezige hulpmiddelen. Alleen dan waarborg je dat deze optimaal functioneren en voldoen aan de gestelde richtlijnen.

Door het uitvoeren van de brandveiligheidsmonitor kan Velco Brandveiligheid de situatie uitstekend in kaart brengen. Dit geeft je inzicht in jouw huidige situatie. Velco Brandveiligheid adviseert je op het gebied van wet- en regelgeving en de (brand)veiligheid. Hiermee kunnen we samen de veiligheid naar een hoger niveau brengen.

Danielle

Interesse in een brandveiligheidsmonitor?

Neem gerust contact met ons op en wij leggen je graag uit wat je allemaal kan verwachten.