Van Bouwbesluit naar Omgevingsbesluit

Het omgevingsbesluit is al vanaf 2016 een onderwerp van discussie. De aanpassing van dit besluit laat al geruime tijd op zich wachten en opnieuw is het uitgesteld met 6 maanden.
Ondanks dat, zijn we bij Velco bezig met het vergaren van informatie en het doorvoeren van deze nieuwe wet- en regelgeving.

Wat het precies inhoudt, lees je hieronder.

Het Bouwbesluit 2012 is ooit door de overheid in het leven geroepen om duidelijke voorschriften en regels vast te leggen die noodzakelijk zijn voor bouwwerken.

Hierin staan onder meer voorschriften over de CE-markering en de aansluiting van gas, elektriciteit, noodstroom en water.

Al sinds 2016 ligt er een omgevingsbesluit op de plank waarin 26 wetten, 60 algemene maatregelen van bestuur en 4 ministeriële regelingen samengevoegd zijn tot 1 wet, 4 algemene maatregelen van bestuur en 1 ministeriële regeling.
Deze omgevingswet zal het makkelijker moeten maken om tot een betere en snellere besluitvorming te komen en gemeenten ruimte moeten geven voor lokaal maatwerk.

De 4 algemene maatregelen van bestuur zijn: Besluit Activiteiten Leefomgeving (BAL), Besluit Bouwwerken Leefomgeving (BBL), Besluit Kwaliteit Leefomgeving (BKL) en Omgevingsbesluit.

Het is best een ingewikkelde materie op het eerste oog. Echter het stukje Bouwbesluit 2012 is nagenoeg volledig geheel overgezet naar het BBL.

In 2018 zijn er al stukken gepubliceerd over het BBL waarbij het de bedoeling was deze ook in dat jaar te publiceren echter door veel uitstel is besloten deze stukken zolang in het Bouwbesluit 2012 op te nemen.

Grote veranderingen zijn er tot dus ver nog niet te verwachten. Daar waar het Bouwbesluit vooral is ingericht naar onderwerp is in het BBL besloten om dit in te delen naar bouwfase: bouw, nieuwbouw, verbouw, verplaatsen, functiewijziging, enz.

Daarnaast is besloten nieuwe (herkenbare) terminologieën te gebruiken waardoor het makkelijker leest en een stuk logischer voelt.
Het DSO (digitale stelsel omgevingswet) is een digitaal loket dat overheden, initiatiefnemers en belanghebbenden snel inzichtelijk maakt wat is toegestaan binnen de omgevingswet in de fysieke leefomgeving.

Ondanks de wil om dit Omgevingsbesluit per 1 januari 2023 in te voeren, is er helaas geconstateerd dat het DSO nog onvoldoende werkt. De invoering wordt uitgesteld naar 1 juli 2023.

Wij zijn, ongeacht wanneer de invoering plaats gaat vinden, al druk bezig met het doorvoeren van deze wet- en regelgeving in diverse sectoren in onze bedrijfsvoering. Gaandeweg de tijd zullen we jullie meenemen in het Omgevingsbesluit. We willen je dieper meenemen in deze wet- en regelgeving, de ontwikkeling hiervan en welke gevolgen dit voor jouw bedrijfsvoering heeft.

 

Voor meer informatie kijk ook eens op: www.iplo.nl

Danielle

Behoefte aan persoonlijk advies van een van onze adviseurs?

Neem contact met ons op door te mailen naar: advies@velco.nl of door te bellen naar onderstaand telefoonnummer