Keuze van de juiste brandblusser

De keuze van de juiste brandblusser is uiterst belangrijk. Wanneer je een brand wil bestrijden met een verkeerde brandblusser, loop je het risico om de schade alleen maar groter te maken. Materieel, maar ook lichamelijke schade kan ontstaan door het blussen met een verkeerd blusmiddel.

Wanneer elektrische apparaten in brand staat, mag je nooit met water blussen, omdat de kans bestaat dat je bij het blussen onder stroom komt te staan. Water is ook geen geschikt blusmiddel wanneer vloeibare stoffen zoals oliën en vetten in brand staan, het breidt de brand juist verder uit.

De keuze voor een brandblusser bepaalt mede of je de brand succesvol gaat blussen of niet. De andere factor is of je geoefend bent als bedrijfshulpverlener. Maar hoe geoefend of kundig je ook bent, als je de verkeerde brandblusser hebt, wordt het geen succes.

Laat je adviseren door een professional

Het materiaal dat in brand staat, bepaalt dus welke blusser geschikt is voor het blussen van de brand. Het kiezen van de juiste brandblusser bij de situatie is beschreven in de projecteringsnorm NEN4001. Deze norm wordt ook wel de projecteringsnorm genoemd.

Op basis van een aantal factoren kan een projecteringsdeskundige bepalen welk blusmiddel moet worden toegepast. Deze factoren zijn:

  • De omvang en indeling van het gebouw
  • De brandscheidingen
  • De brandrisico’s

Uitgangspunt is de Risico Inventarisatie en Evaluatie. In de RI&E geeft aan welke risico’s zich in het gebouw voordoen en wat de gevolgen kunnen zijn. Op basis daarvan neem je maatregelen. Alle Velco servicemonteurs zijn gediplomeerd projecteringsdeskundige. Dat betekent dat wij jou kunnen vertellen welke brandblusser jij nodig hebt. Wij zorgen ervoor dat de juiste brandblusser op de juiste plek hangt. Geheel volgens de NEN 4001 richtlijn. Dus als klant van Velco hoef je je geen zorgen te maken en ben je ervan verzekerd dat je de dichtstbijzijnde brandblusser kan pakken om een brand te blussen.

Regel je brandveiligheid

In de meeste gevallen kun je aan de hand van de NEN4001 een goede keuze maken. Mocht je dat toch moeilijk vinden of er niet uitkomen dan kunnen we bij Velco je heel goed helpen.

Zijn er bij jouw bedrijf veel poederblussers of schuimblussers en vraag je je af of dat de juiste keuze is geweest? Of heb je een nieuwe ruimte en weet je niet welk blusmiddel het meest geschikt is?

Wij leggen je graag het verschil tussen verschillende brandblussers uit en wanneer welke blusser de goede brandblusser is. Bij een brand uit brandklasse A waarbij vaste stoffen in brand staan, is een C brandblusser of F brandblusser namelijk meestal niet geschikt.

Velco helpt je de juiste brandblusser te kiezen. Bij ons kan je verschillende soorten brandblussers kopen en huren. Wij helpen je met de juiste installatie van je nieuwe brandblussers en zorgen voor tijdig onderhoud en periodieke controles. Zo ben jij altijd verzekerd van een goed werkende brandblusser in geval van nood.

Blusmiddelen Velco

Projecteringszone

Uit de RI&E, de bouwtekeningen en de gebruiksinformatie wordt het gebouw opgedeeld in kleine projecteringszone’s. Dat zijn gebouwdelen waar hetzelfde risico aanwezig is, die dezelfde gebruiksfunctie en dezelfde vuurbelasting heeft. In feite deel je het gebouw op in kleine subdelen en ga je daarvoor de brandbeveiliging invullen.

Aan de hand van onderstaande criteria ga je een keuze maken voor een geschikt blusmiddel:

  • Geschiktheid blusmiddel per brandklasse
  • Aanwezigheid spanning voerende apparatuur
  • Worplengte en worphoogte
  • Gehinderde waarneming
  • Geschiktheid voor omgevingstemperatuur
  • Gevaar blusmiddel
  • Beperken nevenschade

Vervolgens bepaal je aan de hand van de oppervlakte van het compartiment, de vuurbelasting, de loopafstand en de gebruiksfunctie het aantal en de grootte van de blustoestellen die nodig zijn.

Naast deze basisbeveiliging schrijft de norm aanvullende beveiliging voor speciale risico’s voor. Deze dienen binnen 5 meter van het risico te zijn geplaatst.

Richard

Twijfel je of je de juiste keuze hebt gemaakt voor jouw omgeving?

Laat je dan door ons adviseren.