Brandveiligheidsmonitor – Blusmiddelen

De komende maanden nemen we je mee in de brandveiligheidsmonitor. Elke maand wordt er een hoofdstuk behandeld. De brandveiligheidsmonitor richt zich op alle facetten die met (brand)veiligheid binnen jouw bedrijf te maken hebben. Dit is een uitstekend product om de brandveiligheid van bedrijven in kaart te brengen.

Deze eerste editie gaan we het hebben over brandveiligheidsmonitor brandblusmiddelen.

Overleeft jouw bedrijf een grote brand?

Met brandveiligheid valt niet te spotten.

Wat is de situatie bij jouw bedrijf? Weet je zeker dat alles goed geregeld is op het gebied van brandveiligheid? Door de juiste preventiemaatregelen te nemen kan je de risico’s verminderen. Velco kan je door middel van de brandveiligheidsmonitor ondersteunen en knelpunten inzichtelijk maken. Zo kan je vroegtijdig passende maatregelen nemen. De brandveiligheidsmonitor richt zich op alle facetten die met (brand)veiligheid binnen jouw bedrijf te maken hebben. Deze keer belichten we het belang van het op orde hebben van de blusmiddelen.

Blusmiddelen brandveiligheidsmonitor

Vanuit de bouw van een pand wordt bepaald of en waar brandslanghaspels geplaatst worden. Uitgangspunt hierbij is dat de haspel het gehele vloeroppervlak van de betreffende ruimte/pand beslaat. Een verzekeraar kan daarnaast nog eisen dat er draagbare blustoestellen aanwezig zijn. De verzekeraar zegt verder niets over het soort blusmiddelen.

Projecteren volgens de NEN 4001

  • In de projecteringsnorm NEN 4001+C1: 2008 staan eenduidige richtlijnen voor het bepalen van het aantal, het type en de locaties van blusmiddelen. Sinds deze norm, is er een einde gekomen aan de vele, vaak tegenstrijdige adviezen die instanties, ieder vanuit hun eigen oogpunt afgaven. Als gecertificeerd bedrijf toets Velco Brandbeveiliging jouw (brand)veiligheid aan de NEN 4001 en adviseert jou hierin.
    Belangrijke aandachtspunten van de NEN 4001 zijn:
  • Gebouwen worden ingedeeld in zones op basis van activiteiten, brandrisico en toegankelijkheid;
  • Per zone wordt een adequate basisbeveiliging bepaald;
  • Daarnaast wordt bij specifieke brandrisico’s (serverruimte, lascabine, elektrische schakelkast, opslag brandbare stoffen, etc.) aanvullende beveiliging aangebracht;
  • Blustoestellen met CO2 worden voortaan als aanvullende beveiliging of bij kleine B-klasse brandrisico’s ingezet;
  • De locaties van blusmiddelen worden duidelijk gemarkeerd door pictogrammen.

Bezoek op locatie

Vanuit onze blusmiddelen brandveiligheidsmonitor bepalen wij op locatie wat de situatie is en waar de situatie om vraagt. Naast haspels zullen er altijd draagbare blustoestellen gewenst zijn, al is het maar om nog te kunnen blussen bij een calamiteit waarbij de waterdruk wegvalt. Een draagbaar blustoestel heeft als groot voordeel dat deze verplaatsbaar en snel inzetbaar is. Er zijn diverse type toestellen verkrijgbaar, denk hierbij aan sproeischuimblussers, poederblussers of CO2 blussers. Elk toestel is geschikt voor een ander type brand. Met draagbare blustoestellen kun je de situatie creëren dat altijd het juiste blusmiddel op de juiste plaats aanwezig is. Het blussen van een vetbrand met water of het blussen van een elektrische brand met water zal dan niet voor hoeven komen. In het geval van een brand is er ook sprake van stress en paniek. Rustig nadenken of je dan wel het juiste blusmiddel te pakken hebt lukt dan vaak niet. Wij bereiden de omgeving daarop voor door op de juiste plekken de toestellen te plaatsen waar de betreffende omgeving om vraagt. Het juiste middel op de juiste plaats zonder te veel toestellen te plaatsen.

Johan

Hoe staat het met de brandveiligheid in jouw omgeving?

Laat je bedrijf toetsen volgens de NEN 4001 en stel een blusmiddelen brandveiligheidsmonitor op.