Brandveiligheidsmonitor – Noodverlichting

De komende maanden nemen we je mee in de brandveiligheidsmonitor. Iedere maand wordt er een hoofdstuk behandeld. De brandveiligheidsmonitor richt zich op alle facetten die met (brand)veiligheid binnen jouw bedrijf te maken hebben. Dit is een uitstekend product om de brandveiligheid van bedrijven in kaart te brengen.

Deze keer belichten we de brandveiligheidsmonitor noodverlichting & vluchtwegverlichting.

Overleeft jouw bedrijf een grote brand?

Met brandveiligheid valt niet te spotten.

Wat is de situatie bij jouw bedrijf? Weet je zeker dat alles goed geregeld is op het gebied van brandveiligheid? Door de juiste preventiemaatregelen te nemen kan je de risico’s verminderen. Velco kan je door middel van de brandveiligheidsmonitor ondersteunen en knelpunten inzichtelijk maken. Zo kan je vroegtijdig passende maatregelen nemen. De brandveiligheidsmonitor richt zich op alle facetten die met (brand)veiligheid binnen jouw bedrijf te maken hebben. Deze keer belichten we de nood- & vluchtwegverlichting.

Nood- & vluchtwegverlichting, hoe zit dat nou precies?

Hierbij komt allerlei wet- en regelgeving kijken. Soms is het als verantwoordelijke haast niet meer mogelijk om door de bomen het bos te zien. Het levert alleen maar vragen op. Is dat allemaal wel nodig? Waar staat beschreven dat het moet? Het is niet gemakkelijk om vanuit de wet- en regelgeving te bepalen wat er van je verwacht wordt.

Bouwbesluit 2012 Noodverlichting

Een bouwwerk mag geen gevaar opleveren voor bewoners, gebruikers en omgeving. Daarom heeft de overheid in het Bouwbesluit 2012 voorschriften voor veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid, energiezuinigheid en milieu vastgelegd. Een bouwwerk moet altijd voldoen aan die voorschriften.

In het Bouwbesluit 2012 is aangegeven welke voorschriften er met betrekking tot noodverlichting zijn. Hieronder de belangrijkste punten:

Artikel 6.1:
• Een bouwwerk heeft een zodanige verlichtingsinstallatie dat het bouwwerk veilig kan worden gebruikt en verlaten.

Artikel 6.3:

  1. Een verblijfsruimte voor meer dan 75 personen en een besloten ruimte waardoor een vluchtroute uit die verblijfsruimte voert, hebben noodverlichting.
  2. Een onder het meetniveau gelegen functieruimte als bedoeld in artikel 6.2, tweede lid, heeft noodverlichting.
  3. Een besloten ruimte als bedoeld in artikel 6.2, vierde lid, heeft noodverlichting. Een besloten ruimte waardoor een beschermde (vlucht)route voert.
  4. Een wegtunnelbuis heeft noodverlichting.
  5. Noodverlichting als bedoeld in het eerste tot en met vierde lid geeft binnen 15 seconden na het uitvallen van de voorziening voor elektriciteit gedurende ten minste 60 minuten een op een vloer, een tredevlak of een hellingbaan gemeten verlichtingssterkte van ten minste 1 lux.

Daarnaast wordt in artikel 6.24 aangegeven welke richtlijnen er rondom vluchtrouteaanduidingen zijn. In artikel 6.4 is aangegeven dat verlichting moet zijn aangesloten op een voorziening voor elektriciteit.

Breng jouw vluchtrouteaanduidingen in kaart met de Velco brandveiligheidsmonitor noodverlichting

Tijdens het uitvoeren van de brandveiligheidsmonitor kan Velco Brandveiligheid de situatie uitstekend in kaart brengen. Dit geeft u inzicht in jouw huidige situatie. Velco Brandveiligheid adviseert je op het gebied van wet en- regelgeving en de veiligheid. Hiermee kunnen we samen de veiligheid naar een hoger niveau brengen.

Remco

Hoe staat het met de noodverlichting bij jouw organisatie?

Laat je noodverlichting inspecteren en klaarmaken voor een noodsituatie.