Nederland heeft nog 1775 AED’s nodig !

Als er nog 1.775 AED’s in Nederland worden geplaatst verhoogt dat de kans op overleving bij een hartstilstand. Volgens de Hartstichting zijn de overlevingskansen bij een hartstilstand veel groter als er een AED in de buurt is.

De eerste tien minuten zijn cruciaal bij hartfalen. De ambulance heeft een gemiddelde aanrijtijd van 10 minuten. Als er zogenoemde burgerhulpverleners dichterbij het slachtoffer aanwezig zijn en een oproep krijgen van de alarmcentrale kunnen zij door middel van een AED het slachtoffer sneller helpen. Vorig jaar waren er rond de 18.000 AED’s in Nederland. Dit is al opgelopen tot zo’n 25.000. Via de site van HartslagNu is in kaart gebracht waar de extra AED’s hard nodig zijn.

“Lokaal zijn er grote verschillen te zien in de dekking”, vertelt Aart Bosmans, bestuurder van HartslagNu. “In plaatsen waar de gemeente en burgers betrokken zijn en waar veel actieve stichtingen zijn, zien we dat de AED-dekking vaak beter is.” Op deze kaart kun je zien of er een AED bij jou in de buurt is.

Wat is een AED?

Een Automatische Externe Defibrillator (AED) is een draagbaar apparaat dat het hartritme weer kan herstellen bij een hartstilstand. Dit gebeurt door het geven van een elektrische schok. Bij een hartstilstand staat het hart meestal niet helemaal stil. Dat lijkt alleen zo. De hartkamers worden heel snel en chaotisch geprikkeld, waardoor ze niet meer samentrekken. Dit heet ventrikelfibrilleren. Een AED is dan nodig om het hart te resetten en weer normaal te laten kloppen. Dit resetten noemen we defibrilleren.

Arbowet - AED op het werk

Het is volgens de wet niet verplicht om in het bezit te zijn van een AED. Echter als we kijken naar de Arbowet dan is hier de verplichting opgenomen dat de werkgever verantwoordelijk is voor het welzijn van de werknemers. Kan er binnen 3 minuten geen AED worden ingezet dan is een aanschaf van een AED te adviseren. Als u zelf niet over een AED beschikt, stel dan in ieder geval vast waar de dichtstbijzijnde AED is, waarover u kunt beschikken.

Onderhoud van je AED door Velco

De AED-controle houdt in dat een monteur bij u langs komt voor een uitgebreide controle en onderhoudsbeurt van uw AED op locatie. Tijdens de inspectie wordt de AED met behulp van een compliance checklist op diverse punten gecontroleerd. Aandachtspunten zijn o.a. de houdbaarheid van de elektroden en de capaciteit van de accu/batterij(en). Daarnaast zal onze monteur een zekerheidstests uitvoeren met een extern test apparaat of de zelftest van het apparaat.

Ronny

Waar is bij jou de dichtstbijzijnde AED?
En is die AED altijd bereikbaar?

Ben je niet tevreden met het antwoord, neem dan contact op.