Brandveiligheidsmonitor – Droge Blusleidingen

De komende maanden nemen we je mee in de brandveiligheidsmonitor. Iedere maand wordt er een hoofdstuk behandeld. De brandveiligheidsmonitor richt zich op alle facetten die met (brand)veiligheid binnen jouw bedrijf te maken hebben. Dit is een uitstekend product om de brandveiligheid van bedrijven in kaart te brengen.

Wat is een blusleiding?

Een droge blusleiding is in feite een loze leiding, die niet is aangesloten op het waternet. Een droge blusleiding wordt ook wel droge stijgleiding genoemd. De droge blusleiding wordt door de brandweer gebruikt bij een brand om in een gebouw over water te beschikken. De droge blusleiding wordt gevoed met een pomp bij het toevoerpunt en op diverse aansluitpunten in het gebouw kan de brandweer beschikken over water. Dat is sneller en veiliger dan het uitrollen van brandweerslangen.

Waar vind je een droge blusleiding?

In hoogbouw: Alle gebouwen hoger dan 20 meter moeten over een droge blusleiding beschikken. Het een en ander is vastgelegd in het Bouwbesluit. Bij gebouwen hoger dan 70 meter zijn er aanvullende eisen omdat de druk vanuit de brandweervoertuigen opgebouwd wordt vaak onvoldoende is op deze hoogte. Aanvullende eisen worden gesteld in de vorm van een zelfstandig pompinstallatie die permanent aanwezig is, getest wordt, en in geval van brand wordt ingezet.

In diepe gebouwen: Als een gebouw bijvoorbeeld diep is of zodanig gebouwd dat een brandweerwagen niet dicht bij kan komen is er vaak een droge blusleiding. Bijvoorbeeld parkeergarages.

Verschillende soorten blusleidingen

Lage druk droge blusleidingen

Die zijn al vele jaren in gebruik en zijn geschikt voor de 2″-2,5″ plat oprolbare slang. Deze zijn geschikt tot een maximale werkdruk van 10 bar. De leidingen hebben een diameter van 2,5”

Hogedruk droge blusleidingen

Deze wordt gebruikt tot een maximale werkdruk van 40 bar en is geschikt voor de 1” vormvaste brandslang. Het voordeel van deze hoge druk leidingen is dat e snellere aanval mogelijk is en dat er minder water (overlast) wordt gebruikt.

Droge blusleiding

Hoe herken je een droge blusleiding?

Een droge blusleiding wordt aangeduid met een pictogram van 30 x 40 cm. Een droge blusleiding heeft meestal 1 maar soms 2 toevoerpunten en meerdere aansluitpunten. De toevoerpunten zijn natuurlijk goed bereikbaar voor brandweervoertuigen. Zij bevinden zich vaak maar niet noodzakelijkerwijs in een gevelkast.

Onderhoud van jouw blusleiding

De leiding dient jaarlijks onderhouden te worden volgens de NEN 1594. De blusleidingen worden getest op sterkte en lekdichtheid. De onderhoudswerkzaamheden die wij uitvoeren bestaan uit:

Visuele inspectie van alle onderdelen, inclusief de aansluitkasten (jaarlijks)
Inspectie van alle aansluitingen (jaarlijks)
Conditioneren van alle rubber afdichtingen (jaarlijks)
Inspectie en conditioneren spindels (jaarlijks)
Hydrostatisch testen van de blusleiding op minimaal 1600 kPa (5-jaarlijks)
Legen, drogen en afsluiten van de leidingen (5-jaarlijks)
Rapportage droge blus-/stijgleidingen (jaarlijks)

Brandveiligheidsmonitor

Door het gebruik van de droge blusleidingen brandveiligheidsmonitor kan Velco de situatie uitstekend in kaart brengen. Dit geeft je inzicht in jouw huidige situatie. Velco adviseer je op het gebied van wet- en regelgeving en veiligheid. Hiermee kunnen we samen de veiligheid naar een hoger niveau brengen.

Roel

Heb je een blusleiding in je bedrijfspand?

Laat de blusleiding regelmatig door ons inspecteren en klaarmaken voor een noodsituatie.