Milieukeur en PFAS vrije schuimblussers

Duurzaamheid en brandbeveiliging hebben een volledig nieuwe impuls gekregen met de ontwikkeling van PFAS vrij blusschuim. Hoe staat het milieukeur ten opzichte van PFAS vrij blusschuim? Een blusser met milieukeur is niet per se PFAS vrij. Hoe lang nog?

Op 7 september jl. vond er een stakeholdersmeeting plaats van St. Milieukeur. In deze bijeenkomst werd besproken hoe de regeling er de komende jaren uit gaat zien en welke eisen aan de vergunninghouders worden gesteld. Diverse onderwerpen passeerden de revue. Hergebruik van bluspoeder, circulaire producten, en natuurlijk PFAS vrij blusschuim.

Nadat het onderwerp PFAS vrij schuim in 2017 is afgeschoten omdat er onvoldoende PFAS vrij blusschuim op de markt was zal het in de volgende regeling wel degelijk een thema zijn. Inmiddels zijn er wereldwijd meerdere fabrikanten die PFAS vrij blusschuim maken. Ook zijn er testen ontwikkeld om aan te kunnen tonen of er PFAS in het blusschuim aanwezig is. Niets staat ons dus in de weg om PFAS uit de blussers met een milieukeur te weren.

Waarom is dat ook alweer belangrijk? PFAS is een groep van niet natuurlijke stoffen die zeer persistent (niet of nauwelijks afbreekbaar in het milieu) en bio accumulatief (een ophoping van de stof in het menselijk lichaam) en is bovendien toxisch (giftig). Diverse producten die we dagelijks gebruiken bevatten PFAS; antiaanbaklaag in pannen, regenjassen en dus ook blusschuim.

Verwachting over verbod PFAS in blusschuim

Op 1 juli 2021 is er een start gemaakt met het verbod op het gebruik van PFAS. Bij het ECHA (Europees Chemicalien Agentschap) is door 4 landen in Europa een Europees PFAS verbod aangemeld.  Verwacht wordt dat binnen 1,5 tot 5 jaar PFAS in blusschuim volledig verboden zal zijn in heel Europa.

Milieukeur wil niet wachten op dat wettelijke verbod maar nu al PFAS vrije brandblussers promoten. Dat betekent dat een fabrikant tot december 2021 een Milieukeurcertificaat kan ontvangen voor blussers met PFAS. Nieuwe vergunningen na 1 december kunnen alleen worden verstrekt aan blustoestellen zonder PFAS. De huidige vergunninghouders krijgen tot 1 december 2022 de tijd zich om te schakelen.

Wat betekent dat voor de consument?

Vanaf 1 december 2022 zijn de nieuwe blustoestellen met een Milieukeur PFAS vrij. Tot die tijd kan die garantie niet verkrijgen worden via milieukeur. Al zijn er wel enkele fabrikanten die nu al de PFAS uit hun blussers hebben verwijderd. En Velco is één van die fabrikanten.

Velco kwam eind 2019 met de eerste PFAS vrije schuimblusser op de markt. Dat was op dat moment een ongebruikelijke maar voor ons logische keuze. De volgende stap was het verwijderen van de PFAS houdende blussers onder het Velco label. Dat is in 2021 gerealiseerd.

Wil je weten hoe het er bij jouw organisatie voor staat en of je om kunt schakelen naar PFAS vrije brandblussers. Neem dan contact op met de afdeling verkoop op 0541-513953.