• Home
  • Nieuws
  • Nieuwe EHBO-­richtlijnen voor bedrijfshulpverleners

Nieuwe EHBO-­richtlijnen voor bedrijfshulpverleners

Onlangs zijn de nieuwe EHBO-­richtlijnen gepubliceerd. In deze richtlijnen zijn de uitgangspunten en voorbereidingen opgenomen waar de hulpverlener rekening mee zou moeten houden bij het verlenen van eerste hulp.

In de EHBO-­richtlijnen 2016 staat beschreven wat de hulpverlener moet doen bij een calamiteit. Dat kan gaan om verdrinking, astma, een epileptische aanval, maar ook schaafwonden of insecten beten. Het verlenen van eerste hulp is binnen organisaties doorgaans een taak van de BHV. Voor BHV’ers is het raadzaam om deze (nieuwe) richtlijnen te bestuderen en op te slaan op een voor ieder toegankelijke plek.

Velco verwacht niet dat BHV’ers bij een calamiteit deze (nieuwe) richtlijnen bij de hand hebben. Velco heeft daarom de nieuwe EHBO-richtlijnen in de opleidingen geïmplementeerd voor zover dat nog niet al was.

De Nederlandse Richtlijnen Eerste Hulp 2016 zijn hier te downloaden.